Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Validering och prövning vuxenutbildningen

Har du yrkeskunskaper eller ämneskunskaper som du inte har betyg i? Här kan du läsa om hur du kan validera och göra prövningar för att skaffa dig det.

Validera yrkeskunskaper

Validering betyder bekräfta och synliggöra kunskaper. Genom validering kan du som redan har kunskaper inom ett ämne förkorta din utbildningstid. På så sätt kan du snabbare komma ut i arbete.

Utbildningar/yrken som du kan validera på Vuxenutbildningen Falkenberg

 • Kock
 • Bagare
 • Industri
 • Barnskötare
 • Vård och omsorg

Du kan även validera genom andra utbildningsanordnare. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Är validering något för dig?

 • Arbetar du redan, eller har arbetat, inom något av dessa yrken?
 • Har du påbörjat en av utbildningarna ovan och inte avslutat?
 • Har du kunskaper och färdigheter som du skaffat dig på annat sätt än genom utbildning, och som motsvarar kurser eller delar av gymnasiekurser? Det kan vara något du lärt dig i arbete eller på fritiden.

Om du svarar ja på någon av frågorna ovan kanske validering är något för dig. Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att prata igenom saken.

Valideringsprocessen

Hur många veckor ett yrkespaketet pågår är individuellt. Har du kunskaper inom området kan dessa valideras. Din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper. Detta görs då när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Processen kan se olika ut beroende på vilken utbildning som du ska validera samt om du ska validera mot betyg eller intyg.

Hur går valideringen till?

Under valideringen kartlägger, bedömer och prövar vuxenutbildningen din kompetens.

 1. Först träffar du en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans dokumenterar ni de utbildningar som du har gått men även kunskaper som du har fått på annat vis. Du kanske har arbetslivserfarenhet, personliga erfarenheter eller läst litteratur på fritiden som givit dig kunskaper.
 2. Denna första kartläggning överlämnas till en valideringslärare som sedan har ett djupare samtal med dig om dina meriter och erfarenheter. Detta samtal leder till en studieplanering.
 3. Därefter börjar den praktiska och teoretiska valideringen. Du bedöms genom samtal, men även genom praktiska och teoretiska prov. Behöver du läsa upp någon kurs gör du även det under detta steg.
 4. Till sist görs en bedömning för betyg eller branschintyg.

Vill du veta mer?

I vuxenutbildningens läroplan ingår att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever har skaffat sig genom arbetsliv eller tidigare studier. Därför har Vuxenutbildningen Falkenberg arbetat aktivt med att utveckla validering på flera utbildningar. Inom vård- och omsorg har arbetet kommit långt med utvecklande av rutiner och processer för validering. Samtliga valideringslärare är utbildade. En del har branschutbildning och andra har högskoleutbildning inom validering.

När vi validerar i Falkenberg har vi skapat processer för att titta på reell kompetens. Det innebär att vi tittar på all den erfarenhet och kunskap som individen har med sig sedan tidigare. Både vägledare och valideringslärare, och i vissa fall valideringshandledare, är inblandade. Vi har arbetat med valideringsprocess i över tre år enligt de nya kraven från Skolverket, vilket innebär att vi har väl inarbetade metoder för bedömning och vi ställer höga krav på dokumentationens utformning och innehåll. Inte minst viktigt är det att validanden får synliggjort sina kunskaper och kompetenser – det tror vi skapar en positiv yrkesidentitet.

Prövning av gymnasiala kurser

Vad är en prövning?

En prövning är ett omfattande prov för bedömning av dina kunskaper i en specifik kurs. Vid en prövning gör du flera tester för att visa dina kunskaper i kursen. Det ingår ingen handledning eller undervisning i prövningen men den kan innehålla såväl praktiska som skriftliga och muntliga uppgifter. Prövningen kostar 500 kr som du betalar själv. Du betalar efter anmälan och skickar in en kopia/bild på din inbetalning innan sista anmälningsdag. Om du inte genomför prövningen, eller om du avbryter den, får du inte tillbaka pengarna.

Vem kan göra en prövning?

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning i alla kurser som Vuxenutbildningen Falkenberg erbjuder samt i gymnasiearbetet. Elever som går i gymnasieskolan hänvisas till gymnasieskolan. Man får inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om man har fått minst betyget E. (20 kap., 40 § Skollagen)

När kan jag göra en prövning?

Det finns olika rutiner för prövning för olika ämnen. Om du vill göra en SFI-prövning eller studerar via Hermods och fått ett F kan du göra prövningen via Vuxenutbildningen Falkenberg. Resterande prövningar görs på gymnasieskolan.

Prövning på SFI

För att kunna göra en prövning i SFI behöver du först göra ett nivåtest. Detta för att bedöma vilken nivå du ligger på. Nivåtestet är kostnadsfritt och görs i god tid innan du anmäler dig till prövningen. Du kan göra en prövning inom de kurser på SFI som går att läsa på Vuxenutbildningen Falkenberg. Det finns två prövningstillfällen per år för SFI. Prövningen består av flera delar och du behöver klara alla delar för att bli godkänd på prövningen.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till en F-prövning på Hermods görs på Vuxenutbildningen Falkenberg hos en studie- och yrkesvägledare. Denna prövning är till för dig som har läst kursen via Hermods och fått ett F i betyg.

Anmälan till prövningar i SFI och gymnasieämnen gör du i Informationen på Falkenbergs gymnasieskola. För mer information om dessa klickar du på länken nedan.

Observera att du kan vända dig till vilken kommun du vill för att göra en prövning. Informationen ovan gäller prövningar i Falkenbergs kommun.