Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Undersköterska

Är du intresserad av att arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa andra till bättre hälsa? Efter vårdutbildningen kan du söka tjänst som undersköterska, skötare, habiliteringsassistent eller personlig assistent.

Undersköterska (60 veckor) startade senast 22 augusti 2022

Nästa start ej fastställd

Studieform: Närstudier
Du studerar heltid under 60 veckor.

Vårdflex startar var femte vecka

2021: 11 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 23 augusti, 27 september, 1 november, 6 december

2022: 10 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 22 augusti, 26 september, 31 oktober, 5 december

Om du söker till vårdflex för första gången kan du börja studera från starterna i januari, mars, augusti och oktober/november.

Tänk på att söka i god tid!
Observera också att inte alla kurser startar ovanstående datum.

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en plan
Studieform: Flexstudier
Du kan studera på 25, 50, 75 eller 100 %

Tänk på att ändringar i utbud kan ske. Utbildningen startar med förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Om du vill läsa vidare på högskola är vårdutbildningen en bra början för vidare studier till exempelvis sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, sjukgymnast, brandman, polis eller psykolog.

Behörighetskrav

Grundskola: Betyg i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

Olika sätt att läsa vård och omsorg

Det finns i Falkenberg olika studieformer för vård- och omsorg. Du kan läsa hela utbildningen på 60 veckor eller läsa flexkurser på distans samtidigt som du arbetar. Se mer information under länkarna nedan.

Välkommen att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att hitta den bästa lösningen för dig. De kan även hjälpa dig som arbetat inom vården och skulle vilja validera delar av utbildningen.

 

Undersköterska (60 veckor)

Att studera på vårdvux, heltid

Här studerar du på heltid i klass, både individuellt och i grupp. Du läser denna utbildning 60 veckor med uppehåll över sommaren. Undervisningen består av teori, praktiska metodövningar, samt studiebesök. Utöver detta har du 4 veckors arbetsplatsförlagd praktik per termin då resor till sjukhuset i Varberg eller Halmstad kan bli aktuellt. Du följer en handledare och dennes schema även kvällar och helger. Arbetstiderna varierar mellan kl 06.30-22:00 vardagar och helger.

Kurser vårdvuxutbildning – 60 veckor, heltid

Period

Kursnamn

Kurskod

Poäng

1

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50 p

1

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100 p

1

Social omsorg 1*

SOASOC01

100 p

1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1*

FUTFUN01

100 p

1

Psykologi 1

PSKPSY01

50 p

2

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100 p

2

Psykiatri 1

PSYPSY01

100 p

2

Gerontologi och geriatrik 1

GERGER0

100 p

2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2*

FUTFUN02

100

2

Psykiatri 2*

PSYPSK02

100 p

3

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02


50 p

3

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100 p

3

Hälso- och sjukvård 2*

HAOHAL02

100

3

Social omsorg 2*

SOASOC02

100

3

Vård och omsorg specialisering/
Komvuxarbete**

VADVAD00S

100


Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1***

SVESVE01/SVASVA01

100 p


Samhällskunskap 1a1***

SAMSAM01a1

50 p

Du går utbildningen med ungdomsgymnasiet.

*Innehåller APL, arbetsförlagt lärande
**Val av kurs beror på om du läser mot en yrkesexamen eller en gymnasieexamen. Du läser bara en av kurserna. Om du ska läsa till yrkesexamen väljer du kursen Vård och omsorg – specialisering och läser du till en gymnasieexamen väljer du kursen Komvuxarbete.
***Från och med 1 juli 2018 måste du ha betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att få diplom från Vård- och omsorgscollege.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Vårdflex

Att studera på vårdflex på hel- eller deltid

När du läser vårdvuxkurser på flex betyder det att du gör en stor del av studierna hemma och en del i skolan. Om du arbetar inom vården och vill läsa samtidigt kan dessa kurser vara ett bra alternativ för dig. Här studerar du på distans med vår lärplattform Google Classroom. Du har några träffar på Vuxenutbildningen under din utbildning men den största delen läser du på distans via datorn på tider som passar dig bäst. Du har ditt kursmaterial och din lärarkontakt på Google Classroom under hela din kurs.

I kurserna Social omsorg 1, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Psykiatri 2, Hälso- och sjukvård 2 samt Social omsorg 2 ingår praktik (APL) vardera i Falkenberg, Varberg eller Halmstad. Du följer en handledare och dennes schema även kvällar och helger. Arbetstiderna varierar mellan kl 06.30 – 22:00 vardagar och helger.

Vårdflex kan till viss del läsas som kombinationsutbildning. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en studieplan som passar dig.

Vårdflexstarter - hösten 2022

Kurs

22 aug.

26 sep.

31 okt.

5 dec.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50 p

X

X

X

X


Omvårdnad 1

OMVOMV01

100 p

X

X

X

X

Anatomi och fysiologi 1

Social omsorg 1*

SOASOC01

100 p

X

X

XFunktionsförmåga och funktionsnedsättning 1*

FUTFUN01

100 p

X

X

XPsykologi 1

PSKPSY01

50 p

X

X

X

X


Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100 p

X

X

X

X

Anatomi och fysiologi 1, Omvårdnad 1, Social omsorg 1

Psykiatri 1

PSYPSY01

100 p

X

X

X

X


Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100 p

X

X

X

X


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2*

FUTFUN02

100 p

X

X

X


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Psykiatri 2*

PSYPSK02

100 p

X

X

X


Psykiatri 1

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50 p

X

X

X

X

Anatomi och fysiologi 1

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100 p

X

X

X

X

Omvårdnad 1

Hälso- och sjukvård 2*

HAOHAL02

100 p

X

X

X


Hälso- och sjukvård 1, Omvårdnad 2

Social omsorg 2*

SOASOC02

100 p

X

X

X


Social omsorg 1

Vård och omsorg - specialisering/komvuxarbete

VADVAD00S

100 p

X

X

X

X


*Kursen innehåller APL

Från och med 1 juli 2018 måste du ha betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att få diplom från Vård- och omsorgscollege.

Observera att ändringar kan ske i utbudet. Kurserna startar under förutsättning att de har tillräckligt många sökande.

OBS! För kurser som innehåller APL gäller även att de genomförs under förutsättning att vi får det antal APL-platser som behövs i de olika verksamheterna.

 

Ansök till vårdflex

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna.