Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Barnskötare

Här är utbildningen för dig som vill arbeta som barnskötare. Behovet av personal är stort och med denna utbildning blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Att arbeta som barnskötare

Som barnskötare arbetar du vanligtvis på en förskola. Du har ett nära samarbete med dina kollegor och barnens föräldrar. För dig som barnskötare står pedagogiken i centrum när du möter barn och ungdomar i deras utveckling. Allt du gör präglas av samarbete och kommunikation. Tillsammans med dina kollegor planerar, organiserar, leder och utvärderar du olika aktiviteter och utvecklar på så sätt dina ledaregenskaper. Som barnskötare är din uppgift att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och unga.

Utbildningen startade senast den 22 augusti 2022

Nästa start ej fastställd

Studieform: Lärlingsutbildning eller Kombinationsutbildning
Lärlingsutbildningen pågår på heltid under 1,5 år.
Kombinationsutbildningen pågår under 2 år.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Är intresserad av pedagogik, samt barn och ungdomars utveckling
  • Vill skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och unga
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik

Barnskötare, lärling (1,5 år)

Utbildningen vänder sig till dig som har läst svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den omfattar 1300 poäng och är en lärlingsutbildning. Du gör din lärlingstid på en förskola tre dagar i veckan, läser heldag i skolan en dag i veckan och har hemstudier en dag i veckan. På förskolan har du stöd av en eller flera handledare.

I utbildningen får du lära dig om pedagogik samtidigt som du får träna på att möta barn och ungdomar i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Genom att lära dig planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter kommer du att utveckla dina ledaregenskaper.

Behörighetskrav

Grundskolenivå: svenska eller svenska som andraspråk.

Du behöver även kunna visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna detta hos Polisen i samband med att du lämnar in din ansökan. Du behöver kunna visa upp det på din lärlingsplats när utbildningen börjar.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

 

OBS! Kursordningen nedan gäller för den utbildning som startar 22 augusti 2022.

‌Studieperiod 1

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200 p

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100 p

Människors miljöer

PEDMÄI0

100 p

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100 p

Studieperiod 2

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100 p

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100 p

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100 p

Kommunikation

PEDKOU0

100 p

Studieperiod 3

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100 p

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100 p

Hälsopedagogik

HALHAL0

100 p

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100 p

Om du vill läsa mot en gymnasieexamen behöver du även läsa komvuxarbetet för barn- och fritidsprogrammet. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en individuell studieplan.

Barnskötare, kombinationsutbildning (2 år)

Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna kombinera din grundläggande svenska/svenska som andraspråk med en gymnasial yrkesutbildning. Du förväntas delta på lektioner i skolan varje vecka.

Vad är kombinationsutbildning?

Kombinationsutbildning innebär:

  • att du måste läsa svenska/svenska som andraspråk parallellt med dina yrkesstudier
  • att du erbjuds stöd för att du ska klara dina studier
  • att studietakten på svenska planeras tillsammans med din studie- och yrkesvägledare

Villkoret för kombinationsutbildning är att du läser svenska/svenska som andraspråk parallellt med din yrkesutbildning. Det betyder att om du avbryter dina studier i svenska/svenska som andraspråk avbryts även din yrkesutbildning.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den omfattar 1300 poäng och är en yrkesutbildning. Du gör din APL (praktik) på en förskola ca. 2 dagar i veckan, och läser resterande dagar i skolan. När du är på förskolan har du stöd av en eller flera handledare. När du är i skolan läser du både dina yrkeskurser inom barnskötarutbildningen och svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

I utbildningen får du lära dig om pedagogik samtidigt som du får träna på att möta barn och ungdomar i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Genom att lära dig planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter kommer du att utveckla dina ledaregenskaper.

Behörighetskrav

Du ska ha påbörjat utbildning inom svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Individuella bedömningar görs i samband med antagning.

Du behöver även kunna visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna detta hos Polisen i samband med att du lämnar in din ansökan. Du behöver kunna visa upp det på din APL-plats när utbildningen börjar.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

Studieperiod 1

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

50

Studieperiod 2

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

50

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

Studieperiod 3

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Studieperiod 4

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Kommunikation

PEDKOU0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Observera att kurserna inom varje period inte alltid ligger i exakt kursordning. Din lärare meddelar vilken kurslitteratur som du behöver köpa vid utbildningsstart.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Läs mer om yrket som barnskötare på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.