Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Vanliga frågor och svar - Vuxenutbildningen

Leta bland vanliga frågor och svar. Saknar du en fråga i listan nedan? Välkommen att höra av dig till vuxenutbildningen@falkenberg.se

Allmänna frågor

Vem kan söka till vuxenutbildningen?

Komvux

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

SFI

Från och med 1 juli det år du fyller 16 år kan du börja sfi. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

Yrkeshögskola - YH

För att vara behörig till att läsa på yrkeshögskolan ska du ha förkunskaper som motsvarar en gymnasieexamen, eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen. I vissa fall kan du behöva särskild behörighet, det får du till exempel genom specifika kurser på gymnasienivå eller erfarenhet från arbetslivet. Du kan också vara behörig om du har annan utbildning, praktisk erfarenhet eller annat som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild utbildning för vuxna

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja studera inom komvux som särskild utbildning. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sverige och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Samhällsorientering för nyanlända

Vem har rätt till samhällsorientering?

 • Du som är folkbokförd i Falkenberg från och med 1 maj 2013 och som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
 • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
 • Du som är mellan 18 och 64 år
 • Det gäller även dig som har eller kommer att få en etableringsplan på Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Hur kommer jag i kontakt med Vuxenutbildningen Falkenberg?

På sidan Om Vuxenutbildningen Falkenberglänk till annan webbplats hittar du karta, adress och kontaktuppgifter.

Hur kommer jag i kontakt med en studie- och yrkesvägledare?

En studie- och yrkesvägledare kan bland annat hjälpa dig med vägledning kring studie- och yrkesval, lägga en studieplan eller hjälpa dig som befintlig elev om du vill göra förändringar i dina studier. Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du boka tid för ett längre vägledningssamtal eller få vägledning över telefon eller mail för kortare ärenden. Du hittar information om studie- och yrkesvägledning och kontaktuppgifter på sidan Studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Vilka olika studieformer finns det?

Klassundervisning

Du studerar i klass och håller kontakten med lärare och studiekamrater via lärplattformen Google Classroom.

Flexundervisning

Du gör den största delen av dina studier online via lärplattformen Google Classroom. Du har några träffar med lärare och studiekamrater i klass.

Distansundervisning

Du läser helt online via Hermods. All kontakt med läraren sker via lärplattformen Novo. Det enda tillfälle som du behöver komma till skolan är om du har ett nationellt prov i kursen som du läser.

Yrkesutbildning

Du studerar i klass och under dina APL-perioder är du ute på ett företag.

Lärling

Du genomför ungefär 70% av utbildningen på en arbetsplats och 30% i skolan.

Var hittar jag information om utbildningar i närområdet?

För att se vilka utbildningar för vuxna som erbjuds i ditt närområde kan du gå in på vuxhalland.selänk till annan webbplats, Studera.nulänk till annan webbplats och YH-guidenlänk till annan webbplats.

Hur vet jag vilka yrken som ger arbete i framtiden?

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats finns aktuella yrkesprognoser som visar olika yrkens framtidsutsikter och möjligheter till arbete.

Jag är osäker på vad jag vill studera eller arbeta med. Finns det stöd att få?

Om du är osäker på vad du vill arbeta med eller vad du vill studera är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

På sidorna Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats och SACOlänk till annan webbplats finns information om olika yrken.

Jag vill studera vidare men saknar fullständigt betyg från gymnasieskolan. Hur gör jag?

Om du vill komplettera tidigare betyg kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en studieplan som passar dina mål och förutsättningar.

Jag arbetar/studerar/har familj. Kan jag studera på vuxenutbildningen ändå?

På vuxenutbildningen hjälper vi dig att lägga upp en studieplan som passar dig utifrån dina behov och förutsättningar. Du kan till exempel studera på deltid, på flex eller på distans. Många kurser och utbildningar startar kontinuerligt under hela året.
Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en plan som passar dig.

Jag har arbetat flera år inom ett yrke, kan jag tillgodoräkna mig kunskaperna på något sätt?

Om du arbetat eller arbetar inom ett yrke som gett dig mycket erfarenhet har du möjlighet att validera dina kunskaper och kompetenser i utbildning. Det kan till exempel vara så att du arbetat inom vård och omsorg i några år och nu vill utbilda dig till undersköterska. Du kan då validera dina kunskaper och förkorta utbildningstiden. Läs mer om validering på sidan Validering och prövning.

Jag studerar på högskola/universitet. Kan jag skriva min tentamen hos er?

Ja, i vårt Lärcentrum kan du skriva tentamen om du studerar via högskola eller universitet på annan ort. Detta förutsätter att vi har en överenskommelse med din högskola eller ditt universitet, kontakta din utbildningsanordnare för att få veta vad som gäller för dig. Vi tar emot studerande i den mån det är möjligt.
På Lärcentrum kan du även låna studieplatser, grupprum och få digitalt stöd. Läs mer och hitta kontaktuppgifter på sidan Lärcentrum.

Ansökan

Hur gör jag en ansökan till vuxenutbildningen?

Ansökan
I samband med att en ansökan görs bör du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering, se mer på sidan Studie- och yrkesvägledning för vuxna.
I samband med din första kontakt med en studie- och yrkesvägledare börjar du med att skicka kopior på dina tidigare betyg, gärna i pdf-format. Om du redan nu vet att du vill läsa en eftergymnasial utbildning är det bra att du berättar det.
Se vilka utbildningar du kan söka hos oss på sidan Utbildningar för vuxna.

Om du söker en yrkesutbildning är det viktigt att du bifogar ett personligt brev. Där behöver du tydligt motivera varför du vill gå utbildningen och vad dina framtida mål är. Bifoga alltid en kopia på tidigare betyg till din ansökan. Observera att endast kompletta ansökningar behandlas.

På sidan Ansökan till vuxenutbildningen hittar du mer information om hur du lämnar in en ansökan.

Ansökan till distansstudier
Om du vill söka till en kurs eller utbildning på distans behöver du fylla i en särskild ansökningsblankett, se mer på sidan Distansstudier. I samband med att ansökan görs bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.
När du söker en kurs eller utbildning på distans behöver vi veta om du önskar studera på helfart, halvfart eller deltid och ungefär när du planerar att starta dina studier. I din distansansökan behöver du ange särskilda skäl till att du behöver få studera på distans. Dessa skäl ska mailas till en studie- och yrkesvägledare tillsammans med ansökan, där du även behöver bifoga en kopia på dina tidigare betyg. Observera att endast kompletta ansökningar behandlas.

Jag vill läsa på SFI. Hur gör jag?

Svenska för invandrare är för dig som är nyanländ och inte har svenska som modersmål.
Du ansöker genom att skicka ett mail till sfi@falkenberg.se.

Läs mer på sidan SFI - Svenska för invandrare.

Jag missade sista ansökningsdatum. Kan jag ansöka ändå?

Om det finns platser kvar på våra kurser eller utbildningar efter den ordinarie ansökningsperioden öppnar vi oftast upp dessa för sen ansökan. Då kan du som missade sista ansökningsdatum söka ändå och få chans att komma in på utbildningen. Information om vilka kurser och utbildningar som är öppna för sen ansökan finns alltid under respektive utbildningssida under Utbildningar för vuxna.

Jag vill ansöka till en utbildning som anordnas av en annan kommun. Hur gör jag?

Om du vill söka till en utbildning som inte anordnas av din hemkommun kan du ansöka till en annan kommun som anordnar utbildningen. Läs mer om vad som gäller på sidan Ansökan till vuxenutbildningen.

Jag hittar inte mina tidigare betyg. Vad gör jag?

Om du inte hittar dina tidigare betyg tar du kontakt med den skola som du studerade vid. De utfärdar då en kopia av ditt tidigare betyg.

Jag har betyg från utlandet. Kan jag använda dem i Sverige?

Om du har en examen eller liknande från tidigare gymnasie- eller högskolestudier i ett annat land kan du skicka dem till UHR för bedömning. Läs mer på sidan Bedömning av utländsk utbildninglänk till annan webbplats.

Jag önskar få ut mina betyg/intyg från Vuxenutbildningen Falkenberg. Hur gör jag?

Du kan själv beställa dina betyg/intyg genom att gå in på följande sida Betyg och intyg.

Vad gör jag om Vuxenutbildningen Falkenberg inte erbjuder de kurser jag behöver?

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats för att titta på en lösning som passar dig.

Befintlig elev

Jag har blivit antagen till studier. Var hittar jag information inför uppstart?

På webbsidan Elevinformation Vuxenutbildningen hittar du information om schema, litteraturlistor, elevinlogg och mycket mer.

Hur kommer jag i kontakt med min lärare?

Det lättaste sättet att kommunicera med din lärare är via din lärplattformlänk till annan webbplats.

Det är även här som läraren meddelar dig som studerar om ändringar i scheman och dylikt.

Om du behöver komma i kontakt med någon innan studierna börjat kan du skicka ett e-postmeddelande till vuxenutbildningen@falkenberg.se. Var noga med att ange vem meddelandet är till.

Jag har blivit antagen till studier men vill tacka nej till min plats. Hur gör jag?

Om du har blivit antagen till studier hos oss men inte har möjlighet att delta i studierna behöver du meddela oss om att du vill tacka nej till platsen. Det gör du genom att maila oss via vuxenutbildningen@falkenberg.se med ditt namn, personnummer (6 siffror) samt vilken kurs/utbildning som du vill tacka nej till.

Vad ska jag göra om jag är sjuk eller hemma med sjukt barn?

Detta gäller vid frånvaro:

 • Vid vård av sjukt barn måste du meddela CSN.
 • Om du själv är sjuk måste du meddela Försäkringskassan.
 • Om det händer något tragiskt i familjen och läkare sjukskriver dig, meddela Försäkringskassan.

Det är även viktigt att du meddelar din lärare att du inte kan närvara vid lektion. Om du behöver komma i kontakt med någon inför uppstarten kan du skicka ett e-postmeddelande till (vuxenutbildningen@falkenberg.se)

Läs om hur vuxenutbildningen arbetar med covid-19.

Hur arbetar vuxenutbildningen med covid-19?

På Vuxenutbildningen hjälps vi åt att förhindra smittspridning. Vi håller avstånd till varandra, minst 1,5 m, och undviker trängsel i alla lägen. Vi desinficerar kontinuerligt kontaktytor som exempelvis handtag, bänkar och stolar. Dessutom vädrar vi våra lokaler regelbundet.

Läs mer om hur vuxenutbildningen arbetar med covid-19

Hur ansöker jag om studiemedel hos CSN?

För att göra en ansökan om studiemedel hos CSN loggar du in på www.csn.selänk till annan webbplats

Med hjälp av instruktionerna nedan kan du kan följa med steg för steg hur du gör en ansökan:
Kort lathund för CSN-ansökanlänk till annan webbplats
Längre lathund för CSN-ansökanlänk till annan webbplats

Det är alltid du som elev som ansvarar för att uppgifterna till CSN blir rätt.

CSN:s egen folder med information om studiemedellänk till annan webbplats

Information om CSN på fler språklänk till annan webbplats
Mer information om CSNlänk till annan webbplats

Jag vill göra en ändring i studieplanen. Hur gör jag?

Alla ändringar i din studieplan behöver gå via en studie- och yrkesvägledare. Du kan skicka ett mail till din studie- och yrkesvägledare med följande information:

 • Namn
 • Personnummer (sex siffror)
 • Kursnamn,
 • Nytt startdatum (alltid en måndag)
 • Nytt slutdatum (alltid en fredag)
 • Orsak till förändringen
 • Berätta vad du vill göra med eventuella efterliggande kurser

Det är viktigt att du meddelar CSN, då förändringen eventuellt kan påverka eventuella studiemedel.

Har ni studieytor med datorer som man kan nyttja?

Ja, Vuxenutbildningen Falkenberg har ett Lärcentrumlänk till annan webbplats, där du bland annat kan få studie- och yrkesvägledning och använda studieytor med digitala verktyg.

För dig som studerar på distans

Hur öppnar jag upp min distanskurs?

Om du studerar på distans via Hermods behöver du själv meddela oss om att din kurs ska öppnas. Om du inte ser din kurs i Novo behöver du en vecka innan kursstarten kontakta oss via vuxenutbildningen@falkenberg.se med ditt namn, personnummer (6 siffror) och informera om vilken kurs som du vill öppna upp. Kursen öppnas endast på det planerade startdatumet, om du vill starta ett annat datum måste du göra en förändring i din studieplan (se information ovan).

Min distanskurs har avbrutits. Hur gör jag?

Om din kurs har avbrutits behöver du kontakta oss via vuxenutbildningen@falkenberg.se med ditt namn, personnummer (6 siffror) och vilken kurs du har fått avbrott på. Vi lägger då ett ärende till Hermods om att öppna upp din kurs igen. Du måste själv logga in på Novo varje dag för att se när kursen är öppen igen, samt lämna in det försenade uppdraget samma dag, annars låser sig kursen igen. Om du inte kan lämna in ditt uppdrag måste du kontakta Hermods för att be dem sätta ett nytt datum för uppdraget. Om du behöver förlänga kursen måste du göra en förändring i din studieplan (se information ovan).

Jag vill ändra start- eller slutdatum på min distanskurs. Hur gör jag?

Om du vill ändra ditt planerade start- eller slutdatum på en kurs kontaktar du studie- och yrkesvägledare via mail vuxsyv@falkenberg.se. Där anger du ditt namn, personnummer (6 siffror), vilken kurs du vill ändra datum på samt vilket nytt startdatum du vill ha (alltid en måndag) eller slutdatum (alltid en fredag). Om det finns efterliggande kurser som du vill ändra datum på behöver du även meddela nya datum för dessa. Observera att förändringar kan påverka eventuellt studiemedel från CSN, det är därmed viktigt att du kontaktar dem och meddelar förändringarna.

Eftergymnasial utbildning

Var kan jag hitta information om eftergymnasial utbildning?

För dig som är intresserad av att studera eftergymnasialt finns det olika sidor som har samlat information om vilka utbildningar som finns. För högskola eller universitet finns mer information på sidan Studera.nulänk till annan webbplats.

Yrkeshögskola kan vara ett alternativ till högskola/universitet. Utbildningen är oftast lite kortare och har en mer praktisk yrkesinriktning än högskolestudier, då en stor del av utbildningen består av praktik på en arbetsplats. Läs mer på sidorna YHguidenlänk till annan webbplats eller Yrkeshögskolan.selänk till annan webbplats.

Det finns även många folkhögskolor runt om i Sverige, läs mer på sidan Folkhögskola.nulänk till annan webbplats.

Hur vet jag om jag är behörig att läsa en eftergymnasial utbildning?

Olika utbildningar kan kräva olika behörigheter. Läs mer på sidan Studera.nulänk till annan webbplats eller Behörighetsvisarenlänk till annan webbplats.

Jag vill läsa eftergymnasial utbildning. Hur vet jag vilken urvalsgrupp som jag tillhör?

På sidan Antagning.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om vilken urvalsgrupp som du tillhör.

Jag har frågor om meritvärde. Vad gäller?

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?
På sidan Antagning.selänk till annan webbplats kan du räkna ut ditt meritvärde.

Kan jag höja mitt meritvärde?
Om du vill höja ditt meritvärde kan det hjälpa att läsa kurser som ger meritpoäng. Vissa kurser i moderna språk, matematik och engelska 7 ger meritpoäng. Detta kan dock bero på vilken utbildning du söker och vilken behörighet som krävs för den. Du får använda dig av max 2,5 meritpoäng. Se exempel på sidorna Sollentuna.selänk till annan webbplats och UHR.selänk till annan webbplats.

Vad är en prövning, och hur gör jag det?

En prövning är ett annat sätt att höja ditt meritvärde. Läs mer på sidan Validering och prövning.

Hur fungerar högskoleprovet?

Om du gör högskoleprovet kan du öka dina chanser att bli antagen till högskola eller universitet. Läs mer om högskoleprovet på Studera.nulänk till annan webbplats.