Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

För dig som läser på distans (Hermods)

På denna sida hittar du information som rör dig som läser på distans via Hermods. Observera dock att det är skillnad på att läsa på distans (Hermods) och att läsa på flex (i klass på Vuxenutbildningen Falkenberg). Denna information gäller bara för Hermods.

Att läsa på distans

På Vuxenutbildningen Falkenberg kan du läsa på distans, vilket innebär att du enbart studerar på en lärplattform utan fysiska träffar. Distansundervisning passar dig som kanske arbetar eller inte har möjlighet att studera under dagtid. För att studera på distans behöver du ha tillgång till egen dator eller likvärdigt verktyg. Under våra ordinarie öppettider har du även möjlighet att använda våra datorer i Lärcentrum.

Ansökan till distansstudier via Hermods

Kurser via Hermods startar löpande. Handläggningstiden för ansökan är vanligtvis 3-6 veckor från det att vi mottagit en fullständig ansökan. Besked om antagning eller avslag skickas till den e-postadress som du angivit i ansökan. Du ansöker via sidan Ansökan till Vuxenutbildningen.

Lärplattform och inloggningsuppgifter

Du som läser på distans via Vuxenutbildningen Falkenberg läser på Hermods och använder lärplattformen Novo för att kommunicera med din lärare. När du har blivit antagen får du ett e-mejl från Hermods med inloggningsuppgifter. Kontrollera att det inte hamnar i skräpposten.

Läsa flera kurser på distans

Om du har blivit antagen till flera distanskurser efter varandra kommer vuxenutbildningen att starta upp din första kurs. Cirka en vecka innan nästa kurs ska börja tar du själv kontakt med vuxenutbildningen för att be om att få nästa kurs upplåst. Detta gör du lättast genom att skicka ett meddelande till vuxenutbildningen@falkenberg.se eller genom att ringa 0346-88 60 00. Observera dock att det är längre handläggningstider under semesterperioder.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktiska moment

I de fall där det är arbetsförlagt lärande (APL) eller praktiska moment i en kurs är det ditt ansvar som elev att själv hitta en anordnare för att få bedömning i dessa moment. Ett praktiskt moment kan exempelvis vara Hjärt- och lungräddning.

När du ansöker tillsammans med en studie- och yrkesvägledare lägger ni tillsammans upp en plan som passar dig och din livssituation. Då tittar ni även på när kurserna som har APL bör ligga i planeringen.

Nationella prov

Du som på gymnasienivå läser engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk behöver göra ett nationellt prov i din kurs. Provet görs på plats på Vuxenutbildningen Falkenberg på specifika datum. Till vissa prov finns ett förberedelsematerial som du får hämta ut en vecka innan provtillfället.

Provet består av flera delprov med korta raster emellan. Räkna med att provet håller på en bit in på eftermiddagen.

Observera att det nationella provet behöver göras innan slutdatum för kursen.

Kurser som innehåller nationellt prov

Engelska 5
Engelska 6*
Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Matematik 3a, 3b, 3c
Matematik 4
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3*

* Till dessa kurser finns förberedelsematerial att hämta en vecka innan provtillfället.

Anmälan till nationellt prov

Anmälan till nationellt prov sker direkt till Hermods via lärplattformen Novo. Om du behöver hjälp med anmälan eller har frågor kring den, kontakta Hermods studerandeservice, via mejl studerandeservice@hermods.se eller på telefonnummer 010-142 10 00.

Prov i matematik eller Svenska som andraspråk 1 och 3

Om du ska skriva prov i matematik ska du även ta med dig en miniräknare. Du får inte använda din telefon. Ska du skriva prov i svenska som andraspråk får du ha med dig en ordbok.

Förlänga en kurs

Om du behöver förlänga en kurs behöver du vända dig till en studie- och yrkesvägledare och uppge ditt namn, personnummer, vilken kurs du vill förlänga och till när. Om du har fler kurser i din studieplan behöver du tillsammans med din studie- och yrkesvägledar se över även dessa. Var medveten om att en förlängning kan påverka ditt studiemedel från csn.

Avsluta en kurs

Om du behöver avbryta en kurs behöver du vända dig till en studie- och yrkesvägledare och uppge ditt namn, personnummer, vilken kurs du vill avbryta och varför. Var medveten om att ett avbrott kan påverka ditt studiemedel från csn.

Om din kurs blivit avbruten

Om din kurs har blivit avbruten för att du inte varit aktiv på tre veckor behöver du höra av dig till vuxenutbildningen@falkenberg.se för att få kursen upplåst igen. Det kan ta några dagar och du behöver själv ha koll på Novo för att se när den är uppe eftersom du sedan har fram till kl. 24:00 den dagen på dig för att lämna in nästa uppdrag. Annars låses kursen igen.

Om du har svårt att lämna in nästa uppdrag innan kursen låses igen kan du kopiera uppdraget så att du kan fortsätta att arbeta om kursen stängs igen.

Muntlig examination

Det sista du gör i en distanskurs är en muntlig examination. Denna gör du med din lärare via lärplattformen Novo. Du har upp till två veckor på dig efter kursens slut att göra den muntliga examinationen. Du måse däremot boka den i Novo innan kursens slutdatum.

Betyg

När du är klar med en kurs på Hermods sätter din lärare betyget i Novo så att du kan se det. Därefter tar det upp emot tre veckor innan vuxenutbildningen får betygskatalogen per post och kan skriva ut ett betyg med rektors underskrift. Du behöver själv meddela att du vill få ut ditt betyg eftersom det inte skickas hem till dig per automatik.

Studiementor

För dig som läser via Hermods finns en studiementor tillgänglig. Studiementorn är till för dig som vill ha extra hjälp med att nå dina studiemål. Mentorn kan till exempel stötta dig i uppdrags- och Novofrågor, hitta rätt kurslitteratur, förberedelse inför muntlig examination och frågor om källhänvisning i uppgifter.
Studiementorn är tillgänglig på tisdagar och torsdagar mellan kl. 14.00-15.00.

Du når studiementorn via telefon på nummer 010-1421079, eller via mail studiementor@hermods.se. Skriv "Studiementor Falkenberg" i ämnesraden.

Teknisk support

Om du behöver teknisk support för dina distansstudier når du Hermods support på telefonnummer 010-142 10 00.

Funderar du på att läsa på distans?

Läs mer på sidan Distansstudier.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Kontakt

  • Besöksadress vuxenutbildningen

    • Nyhems plan 2
    • 311 35 Falkenberg