Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Utbildning Falkenberg

Utbildning Falkenberg är barn- och utbildningsförvaltningens plan för förbättrad undervisningskvalitet. I Utbildning Falkenberg står kunskap och lärande i centrum och en övertygelse att alla barn och elever kan och vill lära.

Utbildning FalkenbergPDF vilar på övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning och lärande och därmed ska de ha möjligheten att nå toppen av sina förmågor. Med denna förbättringsplan vill barn- och utbildningsnämnden fortsätta arbetet med att göra bra förskolor och skolor ännu bättre och Falkenbergs kommun till en utbildningsplats i världsklass.

Utbildnings Falkenberg genomsyras av tre prioriterade förhållningsätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativ undervisning.

Inkluderande undervisning

Med ett inkluderande förhållningssätt betraktas ett barn eller en elevs svårigheter i utbildningen som bundna till vissa kontextuella förhållanden. Det betyder att förändringar i situationen ska kunna göra det möjligt för barnet eller eleven att uppnå målen för utbildningen. Inluderande undervisning kännetecknas av:

  • Demokratisk gemenskap
  • Att alla barn och elever är delaktiga i undervisningen
  • En miljö där alla barn och elever kan utvecklas
  • Att olikhet ses som tillgång

Formativ undervisning

Alla barn och elever ska alltid veta vad som är kunskapsmålet med undervisningen; var de själva befinner sig i förhållande till målet, och hur de sedan ska göra för att närma sig kunskapsmålet. Att barn och elever verkligen lär sig detta är ett villkor för att de ska kunna utveckla en positiv lärandeidentitet. Formativ undervisning utmärks av:

  • Ett lärande som präglas av diskussioner, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och synliggör lärandet.
  • Att barn och elever involveras i bedömningsprocessen.
  • Framåtsyftande återkoppling med fokus på kunskapsutveckling.
  • Att barn och elever aktiveras som undervisningsresurser för varandra.
  • Att undervisning och lärande alltid har inslag av metakognition.

Kollaborativ undervisning

På barn- och elevnivå innebär kollaborativ undervisning att barn och elever aktiveras som resurser för varandra i en inkluderande och formativ undervisning. På motsvarande sätt ska alla lärare och skolledare aktiveras som resurser för varandra i ett professionellt och lärande system. Det är då alltid barns och elevers lärande som ska vara i centrum för det professionella lärandet hos lärare och skolledare.

Kontakt