Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Samverkan skola-arbetsliv

Samverkan mellan skola och arbetsliv syftar till att ge barn och elever en utbildning där omvärlden inkluderas för att göra undervisningen mer meningsfull och motiverande och möjliggöra medvetna val av utbildning och framtida yrke.

För att alla barn och elever ska ges en utbildning där omvärlden inkluderas krävs en välfungerande och strukturerad samverkan med det lokala förenings- och näringslivet och omvärlden i stort. Genom samverkan ges barn och elever en möjlighet att se sitt eget lärande och den kunskap de förskaffar sig i sin utbildning ur nya perspektiv och i ett större sammanhang, vilket bidrar till meningsfullhet och ökad motivation i skolarbetet. Vidare bidrar det också att eleverna kan göra medvetna utbildnings- och yrkesval.

Förutom att bidra till barns och elevers lärande och förståelse för omvärlden, ges de företag, organisationer och föreningar som deltar i samverkan skola och arbetsliv en unik möjlighet att möta framtidens medarbetare, bredda elevernas kunskaper om möjliga studie- och karriärvägar samt skapa ett intresse för den egna verksamheten och branschen.

Program för studie- och yrkesvägledning

Samverkan mellan skola och arbetsliv ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningen, från förskolan till vuxenutbildningen. För att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till en utbildning där omvärlden inkluderas i undervisningen finns ett beslutat program för studie- och yrkesvägledning. Programmet ska ligga till grund för varje skolas samarbete med arbetslivet och följs upp kontinuerligt. Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att programmet följs. Läs Program för studie- och yrkesvägledning härlänk till annan webbplats.

Falkenbergsmodellen

För att stödja förskolor och skolor i deras arbete med att förverkliga Program för studie- och yrkesvägledning finns ett etablerat samarbete mellan Falkenbergs kommun, Näringslivet Falkenberglänk till annan webbplats och Företagarna Falkenberglänk till annan webbplats, kallad Falkenbergsmodellen. Inom ramen för samarbetet skapas mötesplatser, aktiviteter där barn och elever att möter omvärlden och en digital plattform för att underlätta kontakter och möten mellan skola och arbetsliv. Läs mer om Falkenbergsmodellen och hitta företag att samarbeta med.

Pågående aktiviteter inom skola-arbetsliv

Yrkesinformation

Samtliga elever i årskurs 7 i grundskolan och på IM-programmet på Falkenbergs gymnasieskola ges varje år yrkesinformation för att få en bredare inblick i arbetslivet, olika branscher samt specifika yrken. Under yrkesinformationen möter eleverna olika representanter från arbetslivet som berättar om sin egen väg till där de är nu, hur en arbetsdag kan se ut och drar paralleller till ämneskunskaper och andra färdigheter. I anslutning till yrkesinformationen arbetar eleverna med fördjupning i olika delar tillsammans med läraren.

PRAO

PRAO är två veckas praktik på en arbetsplats i årskurs 8 och 9. Praon är en del av den obligatoriska undervisningen och syftar till att ge eleverna en inblick i arbetslivet och stärkt självkänsla. Från och med vårterminen 2020 är en av två praoveckor i årskurs 8 förlagd till kommunal verksamhet. Den andra praoveckan är förlagd till privat sektor. Läs mer om PRAO.

PT-PRAO

PT-PRAO är en specialdesignad praovecka som syftar till att få fler elever att känna till och intressera sig för produktionsteknik, eftersom behovet av kompetens inom området är stort. Under praoveckan är eleverna en dag på KomTek, två dagar på Industriprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola och två dagar på ett lokalt företag inom branschen.

Kockduellen

Under höstterminen 2019 arrangeras mattävlingen Kockduellen för elever i årskurs 8 och 9 på Falkenbergs grundskolor. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att få fler elever att intressera sig för matlagning och välja Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola, eftersom behovet av kompetens inom området är stort och allt färre elever väljer utbildningen. Kockduellen genomförs i tre steg: En skoltävling (där eleverna tävlar mot varandra), en kommunfinal med det vinnande laget från respektive skola och därefter en riksfinal i Stockholm. Läs mer om Kockduellen härlänk till annan webbplats.

Entreprenörsdagen

Varje år arrangeras en entreprenörsdag förs årskurs 1 och 2 på Falkenbergs gymnasieskola. Dagen ska inspirera eleverna till entreprenörskap och öka kännedomen om Ung företagsamhet (UF) och vad ett UF-företagande kan ge.

Kontakt