Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Prao i grundskolan

Prao är två veckors praktik på en arbetsplats i årskurs 8. Praon är ett led i utbildningen för att du ska få en inblick i arbetslivet. På praon kan du till exempel få hjälpa till med olika sysslor eller gå bredvid och titta. Du får inte göra några tunga eller farliga arbeten och du får ingen lön.

Kan din arbetsplats ta emot en praoelev?

För många elever är prao en viktig inblick i deras kommande arbetsliv. Att se hur deras kunskap i skolan kan användas i arbetslivet ökar elevernas motivation och stärker deras valkompetens inför gymnasiet.

 

Genom praon får elever upptäcka olika framtida yrkeskarriärer och på lång sikt kan vi bättre matcha Falkenbergs behov av kompetens. För att lyckas är din arbetsplats och ditt engagemang avgörande.


Läs mer och anmäl ditt företag eller arbetsplats

Så funkar prao

Falkenbergs kommun har infört ett nytt arbetssätt för de kommunala grundskolornas prao. Anledningen är att det ska finnas en tydligare struktur för prao men också en större bredd på praoplatser för att du ska upptäcka olika framtida yrkesmöjligheter. Förändringen gäller från hösten 2022. Den nya strukturen innebär:

  • Att du som elev genomför en veckas prao inom Falkenberg kommuns verksamheter och en veckas prao i övriga arbetslivets verksamheter.
  • Att du som elev inte själv söker din praoplats utan alla praoplatser finns i en platsbank där du går in och önskar plats. Du får hjälp och stöttning med detta av din mentor på skolan.
  • Att du som elev får reda på vilken praoplats du har blivit tilldelad ca två veckor innan det är dags att gå ut på prao. Du får all information via din skolmail om den praoplats som du blivit tilldelad.
  • Att du som elev har till uppgift att höra av dig till handledaren för att stämma av arbetstider och få lite mer information om arbetsplatsen. Att ta en kontakt med arbetslivet för att ge dig själv en bra start är en del av lärandet.

Tidpunkt för prao

Praoveckorna är fördelade mellan skolorna. Läsåret 2022/2023 genomförs praon enligt följande:

Höstterminen 2022

V. 37 - Tullbroskolan (klass A, B1, B2, C)
V. 38 - Tullbroskolan (klass D1, D2, E1, E2)
V. 40 - Apelskolan
V. 46 - Tånga och Montessori
V. 47 - Skogstorpsskolan

Vårterminen 2023

V. 10 - Apelskolan
V. 11 - Tullbroskolan (klass A, B1, B2, C)
V. 13 - Tullbroskolan (klass D1, D2, E1, E2)
V. 17 - Tånga och Montessori
V. 19 - Skogstorpsskolan

Viktig information under praon

Uppgifter från skolan

Lärarna på din skola kan svara på vilken undervisning som kommer att ske i anknytning till praon och om du ska få särskilda uppgifter under praoperioden.

Handledare på praoplatsen

Du kommer att få en handledare på praoplatsen som ser till att du blir väl omhändertagen.

Resekort

Prao är en del av din utbildning och skolskjuts kan därför bli aktuellt. Ditt behov av skolskjuts bedöms utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Om du får en prao-plats i Falkenbergs kommun och uppfyller avståndskriteriet för skolskjuts 4 kilometer, får du ett resekort från skolan. Om du har andra omständigheter som du tror berättigar dig till resekort, tala med din mentor om dem.

Mat

Du har möjlighet att äta lunch på närmaste grundskola eller ta med matlåda till praoplatsen. Du får inte matersättning från skolan.

Arbetstider och frånvaro

Handledaren bestämmer tillsammans med dig om vilka arbetstider som gäller för din prao. Arbetstiden ska vara mellan klockan 06 och 20.Vanligtivis är en praodag mellan sex och åtta timmar per dag. Prao är obligatorisk. Eventuell frånvaro anmäls till skolan och till handledare på praoplatsen.

Försäkring

Din elevförsäkring gäller som när du går i skolan.

Första praodagen - information till elev och handledare

På första praodagen ska handledaren ge dig en introduktion av arbetsplatsen för att säkerställa säkerheten och för att du ska få ett gott bemötande. Handledaren ska försäkra sig om att du har förstått informationen. Arbetsplatsen står för eventuell skyddsutrustning

Om du har frågor om prao

Om du har frågor om prao är du välkommen att kontakta prao@falkenberg.se.

Kontakt