Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ny skolorganisation från läsåret 2021

 

Barn och utbildningsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut om ny skolorganisation. Förändringen kommer att ske i två steg, inför läsåret 2021/2022 samt inför läsåret 2024/25.

Falkenberg växer och skolorganisationen behöver utvecklas efter det. Falkenberg växer mest i centrum och centrumnära områden. Därför behövs en ny skola - Tröingeskolan. Samtidigt är det viktigt att stärka inlandet där elevunderlaget inte är lika stort. Fokus är här att öka elevunderlaget inom Ullaredsområdet och då på Apelskolan. Inför läsåret 2021/2022 kommer vi också att genomföra ett tidigare politiskt beslut från F-5 till F-6 skolor i hela kommunen.

Så använder du webbkartan

 1. Klicka på lagersymbolen uppe i höger hörn.
 2. Välj skola i menyn
 3. Klicka i boxen “Grundskolor”, då visas namn och symbol för alla skolor.
 4. Klicka i boxen “Upptagningsområde F-6” för att se vilket upptagningsområde för våra F-6 skolor ditt barn bor inom.
 5. Klicka i boxen “Upptagningsområde 7-9” för att se vilket upptagningsområde för våra 7-9 skolor ditt barn bor inom.

Såhär ser förändringen ut inför läsåret 2021/2022

Ullaredsområdet

 • Apelskolan F-9
 • Fageredsskolan F-6
 • Okomeskolan F-6
 • Vessigebroskolan F-6
 • Älvseredsskolan F-6
 • Ätranskolan F-6

Samt del av

 • Ljungbyskolan F-6

Samtliga skolor blir F-6 samtidigt som Vessigebroskolans elever åker till Apelskolan för högstadiet.

Tullbroområdet

 • Fajansskolan F-6
 • Hertingsskolan F-6
 • Hjortsbergsskolan F-6
 • Schubergstorpsskolan F-6
 • Slöingeskolan F-6
 • Söderskolan F-6
 • Tullbroskolan 7-9
 • Årstadsskolan F-3

Samtliga skolor inklusive Söderskolan blir F-6. Tullbro blir 7-9 skola. Årstadskolan kvarstår som F-3.

Såhär ser förändringen ut inför läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 beräknas den nya Tröingeskolan stå klar. Det påverkar flera av kommunens upptagningsområden.

 • Fajansskolan avvecklas och eleverna tillhör istället nu den nya Tröingeskolan (undantag Östra gärdet, se "Tångaområdet" ).
 • Vinbergsskolan avvecklas och eleverna tillhör istället nu den nya Tröingeskolan.
 • Södra delen av Ljungbyskolan fortsätter på högstadiet i den nya skolan.

Skogstorpsområdet

 • Skogstorpsskolan F-9
 • Långavekaskolan F-6
 • Långåsskolan F-6

Tångaområdet

 • Schubergstorpsskolan F-6
 • Tångaskolan F-9
 • Fajansskolan avvecklas

Schubergstorpsskolans elever går till Tångaskolan som i stället tappar eleverna från Vinberg och Ljungby.

Östra gärdet tillförs Tångaskolans upptagningsområde från Fajansskolan.

Tullbroområdet

 • Hertingsskolan F-6
 • Hjortsbergsskolan F-6
 • Slöingeskolan F-6
 • Söderskolan F-6
 • Tullbroskolan 7-9
 • Årstadsskolan F-3

Fajansskolan och Schubergstorpsskolan tillhör inte längre Tullbroområdet.

Utgångspunkten för förslaget har varit de fyra olika hållbarhetsperspektiven:

Ekonomisk hållbarhet

Vi står inför stora investeringar i form av om-, ny- och tillbyggnationer av förskolor och skolor - från förskola till vuxenutbildning. Utgångspunkten är att det ska byggas och anpassas för framtidens lärande samtidigt som vi måste hushålla med våra gemensamma resurser. Ju lägre lokalkostnad desto mer finns kvar för pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk hållbarhet

Alla elever ska få en god utbildning och klara målen. Våra lokaler ska vara pedagogiskt ändamålsenliga med goda och intressanta undervisningsmiljöer som ger utrymme för variation i arbetssätt. Lokalerna behöver därför bidra till bra arbetsmiljö som gynnar samarbete, samplanering och kollaborativt arbete.

Miljömässig och ekologisk hållbarhet

Lokalerna ska vara ändamålsenliga och flexibla så att de kan samytnyttjas av andra verksamheter utanför skoltid. Det blir både mer ekonomiskt och klimatsmart.

Social hållbarhet

Skolan ska verka för ett Falkenberg och bidra till en ökad gemenskap och integration. En del i översyn av upptagningsområde har varit att få en jämnare socio-ekonomisk fördelning mellan våra skolområden.

Kontakt