Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Informationsfolder

I vecka 4 skickade vi ut en informationsfolder till alla barn som ska börja förskoleklass till hösten. Tyvärr har vi fått indikationer på att den inte kommit fram till alla. Här nedan kan du ta del av informationen.

Klicka på plusset för att läsa texten.

Så här är det att börja skolan

Förskoleklass är bryggan mellan förskola och skola. Här blandar vi lek med lärande och lägger grunden för en bra start i skolan.

Att börja skolan är ett speciellt ögonblick i livet och för oss är det viktigt att ditt barn får en bra start. I förskoleklass vill vi inspirera till nya upptäckter och väcka elevernas nyfikenhet. Vi strävar efter att alla elever ska utveckla en genuin tro på sin egen förmåga att lära.

Lära känna varandra

En viktig del i förskoleklass är att eleverna ska lära känna varandra. Därför jobbar vi mycket med hur man ska vara som kompis och olika sociala regler i skolan. Det är viktigt att alla känner sig trygga och kan vara sig själv i skolan.

Engagerade och välutbildade lärare

För att eleverna ska lära, utvecklas och trivas i skolan är det viktigt med välutbildade och engagerade lärare. Det har vi i våra skolor. Våra lärare är redo att stötta ditt barn genom hela skolgången, med start i förskoleklass.

Fritidshem

På fritids anpassas undervisningen till elevernas behov och intressen, bland annat genom lek, rörelse och skapande. Här får eleverna pröva sina idéer, lära sig samarbeta och upptäcka sin kreativitet. Det är också en plats för vila och återhämtning före och efter skolan. På fritids möts elever mellan årskurserna vilket bidrar till en stark gemenskap på skolan. Fritidspersonalen är involverade i den ordinarie undervisningen i förskoleklass vilket skapar trygghet och kontinuitet.

Ansök om fritidsplats

Du ansöker om fritidshemsplats på kommun.falkenberg.se/fritidshemlänk till annan webbplats.

Elevhälsan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling och hälsa. På skolan finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamet ingår skolsjuksköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. De arbetar i nära samarbete med övrig personal på skolan samt med dig som vårdnadshavare. Elevhälsan är en viktig del för att alla elever ska utvecklas och må bra i skolan.

Bekräfta ditt barns plats

Anmälan till förskoleklass är digital och kräver e-legitimation (BankID). Du måste logga in i tjänsten oavsett om du ska bekräfta ditt barns tilldelade plats eller om du vill välja en annan skola. Anmälan är öppen mellan den 1 och 14 februari.

Så här gör du

1. Gå in på kommun.falkenberg.se/skolstartlänk till annan webbplats och välj ”Starta tjänsten”.
Läs gärna guiden ”Anmälan till förskoleklass” innan.

2. Steg 8 - välj den skola du fått den här foldern av och ange årskurs 0.

OBS! Om du inte fått foldern och inte vet inom vilken skolas upptagninsområde ditt barn har sin folkbokföringsadress var god kontakta vårt Kontaktcenter.

3. Steg 8a – om du vill bekräfta ditt barn plats eller välja en annan av våra skolor väljer du ”Anmäla till förskoleklass”. Om du vill byta till en fristående skola eller skola i en annan kommun väljer du ”Fristående skola eller annan kommun”.

Båda vårdnadshavare måste signera

Anmälan till förskoleklass kräver båda vårdnadshavarnas medgivande. När du avslutar anmälan skickas ett mail för medsignering till barnets andra vårdnadshavare. Anmälan är inte klar förrän båda vårdnadshavarna har signerat. Kom ihåg att göra anmälan senast 14 februari.

Välja en annan skola

Även om du ska välja en fristående skola eller skola i en annan kommun behöver du logga in i Skolstartstjänsten och meddela detta. Se instruktioner ovan. Du ansvarar själv för att ansöka till en annan skola.

Om du söker en annan kommunal skola än tilldelad och det finns fler sökande än platser, har barn som tillhör en skolas upptagningsområde förtur. Falkenbergs Montessoriskola har särskilda regler för turordning. Om du väljer att byta skola gäller andra regler för skolskjuts, läs mer på komymun.falkenberg.se.

Vad händer sen?

Omkring vecka 15 är de preliminära klassindelningarna för Falkenbergs kommuns skolor klara.

I samband med det får du ett välkomstbrev från skolan ditt barn fått placering på. Brevet innehåller mer information om skolan, fritidshem, föräldramöte, besöksdagar samt andra praktiska saker inför skolstart.

Bra att veta

Här har vi samlat några viktiga saker som är bra för dig som vårdnadshavare att känna till när ditt barn ska börja i förskoleklass.

Följ ditt barns lärande i Unikum

I Unikum kan du bland annat läsa i barnets lärlogg samt vara delaktig i utvecklingssamtal. Här får du även viktig information från skolan och barn- och utbildningsförvaltningen. Unikum finns bland annat att ladda ner som app.

Skola24 för schemaläggning och frånvaroanmälan

På Skola24.se lämnar du in ditt barns schema för fritids. Här kan du även se ditt barns schema i skolan samt göra frånvaroanmälan.

Uppdatera uppgifter i Skolstartstjänsten

Förutom att bekräfta ditt barns skolplacering använder du Skolstartstjänsten för att uppdatera dina kontaktuppgifter, anhöriguppgifter samt ditt barns eventuella allergier och specialkost. Detta behöver du alltid uppdatera i samband med nytt läsår.

Skolskjuts

Om avståndet mellan ditt barns folkbokföringsadress och skola uppfyller kraven för skolskjuts, behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen planeras automatiskt och information skickas till barnets folkbokföringsadress inför skolstart. Om du väljer en annan skola än den tilldelade planeras ingen skolskjuts för barnet. Förutom avstånd finns andra omständigheter som kan berättiga skolskjuts. Läs mer på kommun.falkenberg.se.

Läsårstider, lov och stängningsdagar

Läsåret 2022/23 börjar torsdag den 18 augusti. På kommun.falkenberg.se kan du se datum för terminsstart, lov, studiedagar och stängningsdagar.

Säg upp ditt barns förskoleplats

Falkenbergs kommuns förskolor har en uppsägningstid på 60 dagar. Du gör uppsägningen på kommun.falkenberg.se. Säger du inte upp platsen sägs den automatiskt upp den 31 juli. Fristående förskolor kan ha egna regler.

 

Framsidan av folder med två flickor i skolan

Framsidan av foldern som skickades ut

Kontakt