Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Börja förskoleklass och val av skola

I förskoleklass vill vi inspirera till nya upptäckter och väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära. Här hittar du information om hur vi jobbar och vad du som vårdnadshavare behöver göra inför att ditt barn ska börja i förskoleklass.

Förskoleklass är bryggan mellan förskola och skola. Här blandar vi lek med lärande och lägger grunden för en bra start i skolan. I förskoleklass får eleverna börja läsa, skriva och räkna och utforska andra skolämnen. Det blir också mycket utflykter och aktiviteter där barnen får röra på sig, lära sig att samarbeta, skapa och upptäcka nya saker.

Lära känna varandra

En viktig del i förskoleklass är att eleverna ska lära känna varandra. Därför jobbar man i förskoleklass mycket med hur man ska vara som kompis och olika sociala regler i skolan. Det är viktigt att alla känner sig trygga och kan vara sig själv i skolan.

Förskoleklassen är obligatorisk

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Läs mer om skolplikt, frånvaro och ledighet i förskoleklass.

Bra att veta inför att börja förskoleklass

Här har vi samlat några viktiga saker som är bra för dig som vårdnadshavare att känna till när ditt barn ska börja i förskoleklass.

Följ ditt barns lärande i Unikum

I Unikum kan du bland annat läsa i barnets lärlogg samt vara delaktig i utvecklingssamtal. Här får du även viktig information från skolan och barn- och utbildningsförvaltningen. Unikum finns bland annat att ladda ner som app.

Tempus för schemaläggning och frånvaroanmälan

Från och med läsåret 2022/23 använder du Tempus när lämnar in ditt barns schema för fritids. Här kan du även se ditt barns schema i skolan samt göra frånvaroanmäla

Uppdatera uppgifter i Skolstartstjänsten

Förutom att bekräfta ditt barns skolplacering använder du Skolstartstjänsten för att uppdatera dina kontaktuppgifter, anhöriguppgifter samt ditt barns eventuella allergier och specialkost. Detta behöver du alltid uppdatera i samband med nytt läsår.

Till Skolstartstjänsten

Skolskjuts

Om avståndet mellan ditt barns folkbokföringsadress och skola uppfyller kraven för skolskjuts, behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen planeras automatiskt och information skickas till barnets folkbokföringsadress inför skolstart. Om du väljer en annan skola än den tilldelade planeras ingen skolskjuts för barnet. Förutom avstånd finns andra omständigheter som kan berättiga skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts

Läsårstider, lov och stängningsdagar

Här kan kan du se datum för terminsstart, lov, studiedagar och stängningsdagar.

Säg upp ditt barns förskoleplats

Falkenbergs kommuns förskolor har en uppsägningstid på 60 dagar. Säger du inte upp platsen sägs den automatiskt upp den 31 juli. Fristående förskolor kan ha egna regler.

Läs mer om att säga upp förskoleplats

Att välja skola

I vecka 4 får alla barn som ska börja förskoleklass ett brev från den grundskola i Falkenbergs kommun som hen är välkommen att börja i.

Acceptera tilldelad plats

Om du är nöjd med ditt barns tilldelade plats behöver du som vårdnadshavare acceptera den. Det görs digitalt och med e-legitimation i vad vi kallar Skolstartstjänsten.

Välja annan av Falkenbergs kommuns skolor

Det går även att ansöka om att välja en annan av Falkenbergs kommuns skolor och då sker tilldelning vid mån av plats. Ansökan gör du i Skolstartstjänsten.

Välja fristående skola eller skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola i Falkenbergs kommun eller på en skola i en annan kommun ansvarar du själv för att kontakta skolan och ansöka om plats.

OBS! Eftersom Falkenbergs kommun har ett ansvar för alla elever boendes i kommunen behöver du som vårdnadshavare meddela oss att du valt en fristående skola eller skolan i annan kommun åt ditt barn. Du meddelar det via Skolstartstjänsten.

Vad händer sen?

Omkring vecka 15 är de preliminära klassindelningarna för Falkenbergs kommuns skolor klara. I samband med det får du ett välkomstbrev från skolan ditt barn fått placering på. Brevet innehåller mer information om skolan, fritidshem, föräldramöte, besöksdagar samt andra praktiska saker inför skolstart.

Ansök om plats i fritidshem

Många barn i förskoleklass går också på fritids. Samtliga av Falkenbergs kommuns grundskolor med förskoleklass har ett fritidshem. Fritidspersonalen är ofta involverade i den ordinarie undervisningen i förskoleklass vilket skapar trygghet och kontinuitet för eleverna.

Kontakt