Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ansökan, placering och avgifter för fritidshem

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om plats på fritids och vad det kostar. Du kan även ansöka om Fritids Plus och lovdagsomsorg.

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Barn som går i grundskolan kan få en plats på fritids fram till och med vårterminen de fyller 13 år. Fritids finns på alla kommunala skolor i kommunen. Det finns ett dagligt och nära samarbete mellan fritids och skola.

Ansökan till fritidshem

Du kan ansöka om fritdshemsplats och hantera det mesta som handlar om ditt barns placering på fritids via vår barnomsorgswebb. Där kan du till exempel lämna schema eller ansöka om omsorg på loven. När ditt barn fått en plats på fritids skickas inloggningsuppgifter hem till dig.

Ansök om plats länk till annan webbplats

Ändra schema, inkomst, kontaktuppgifter eller säg upp plats

Du behöver inloggningsuppgifter till vår barnomsorgswebb för att kunna göra ändringar i nuvarande placering. När du fått en placering skickas ett brev med inloggningsuppgifter hem till din folkbokföringsadress.I barnomsorgswebben kan du göra följande:

  • ändra schema, minst 14 dagar innan det ska börja gälla
  • ändra inkomst
  • ändra kontaktuppgifter
  • säga upp plats (60 dagars uppsägningstid)
  • beräkna avgift

Ändra schema, inkomst, kontaktuppgifter eller säg upp plats

Avgifter för fritidshem

Avgiften för ditt barns plats på fritids beräknas utifrån hushållets inkomster. Om hushållets inkomster är mindre än 52 410 kr brutto per månad beräknas avgiften procentuellt av inkomsten beroende på antal barn. För hushåll som tjänar mer än 52 410 kr brutto per månad betalas den högsta taxan, maxtaxa.

Du kan välja att ha ett abonnemang på 12-månader eller att köpa fritids på loven.

Avgifterna nedan gäller från och med 1 januari 2022.


Barn

Procent av lön

Inkomst under 52 410 kr/månad

1

2%


2

1%


3

1%


4

-
Inkomst 52 410 kr/mån eller mer

1

1048 kr


2

524 kr


3

524 kr


4

-

​Fritids Plus

I Falkenbergs kommun finns möjlighet att få Fritids Plus. Fritids Plus innebär att alla barn mellan sex och nio år erbjuds plats på fritids efter skoldagen och fram till klockan 15. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska fylla tio år.

Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Detta innebär att alla barns Fritids Plus-placeringar avslutas läsårets sista dag. Därför måste du göra en ny ansökan för kommande läsår. Du kan säga upp platsen tidigare för ditt barn om du vill det.

Lovdagsomsorg

För vårdnadshavare som inte har en 12-månaders plats på fritids, på grund av exempelvis arbetslöshet under läsåret, finns möjlighet att köpa plats på fritidshemmet på loven om behov av fritidshemsplats uppstår. Det är samma principer som gäller för att bli beviljad omsorg under loven som under ordinarie läsår. Önskas omsorg på loven betalar vårdnadshavare för hela perioden.

Kostnad lovdagsomsorg

Tiden 1 september – 28 februari

1048 kr*

Tiden 1 mars – 31 augusti

1048 kr*

*Syskonrabatt utgår ej

Fakturaärenden och lovdagsomsorg för fritids

Anmälan om autogiro, delad faktura eller ansökan om lovdagsomsorg gör du genom följande blanketter:

Anmälan autogiro

Anmälan delad faktura

Ansökan lovdagsomsorg

Kontakt