Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 8 februari 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - Återrapportering föregående års granskningsresultat

2022/2

2

Ökade driftskostnader samt investeringsmedel för inhyrd förskola på Nabolagets väg

2021/440

3

Införande av källsortering i Stadshuset och Rådhuset

2021/438

4

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

2022/65

5

Framtagande av styrdokument för bostadsförsörjningen i kommunen

2022/21

6

Delrapportering uppdrag - Utveckla hur Falkenbergs kommunkoncern bör arbeta för att skapa förflyttning i hållbar riktning genom evenemang

2021/432

7

Utbetalning av bidrag till Falkenbergs kvinnojour 2022

2021/546

8

Antagande av medborgarlöfte 2022

2022/26

9

Förslag till riktlinjer för systematisk synpunktshantering

2020/437

10

Ansökan om kulturarvsstöd 2022

2021/567

11

Avsluta planuppdrag - Detaljplan för del av Olofsbo S:13

2016/318

12

Återrapportering lokaliseringsutredning parkering vid Falkenbergs järnvägsstation

2019/182

13

Återrapportering uppdrag om enkelt avhjälpta hinder i fastigheter och på allmänna platser

2021/574

14

Herting 2:1, rivning av Hertings Allé 1

2021/222

15

Förberedelse för försäljning del av fastigheten Skrea 23:3, Skrea Banvaktsstuga

2021/221

16

Förberedelse för försäljning av fastigheten Slöinge 1:125, Skansgårdens förskola

2021/224

17

Investeringsprojekt kv Spettet

2022/49

18

Avrapportering samråd samt beslut om granskning - Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad

2017/189

19

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

20

Meddelanden och anmälningar

2022/8

Kontakt