Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 17 maj 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - Flyktingsamordning Ukraina

2022/2

2

Kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2022

2022/27

3

Nämndernas månadsuppföljning för mars samt prognos för 2022

2022/28

4

Investeringspost för läsplattor

2022/178

5

Bemyndigande att teckna kommunens bank-och plusgirobetalningar, samt bankkontoöverföringar

2022/156

6

Årsredovisningar för 2021 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

2022/131

7

Räkenskapssammanställning för 2021 för stiftelser understigande 1,5 mkr.

2022/158

8

Ansökan om medel till evenemanget Unga för unga – en välgörenhetsgala till förmån för Ukrainas barn

2022/200

9

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2021. Kvartal 4.

2021/261

10

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2021/535

11

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och kommunala bolag mandatperioden 2023-2026

2022/88

12

Ansökan om planbesked - Detaljplan för Slätten 1:1 mfl

2022/169

13

Godkännande av reservationsavtal nr 76 del av Tröinge 6:75

2022/192

14

Godkännande av reservationsavtal nr 74, del av Tröinge 6:75

2022/205

15

Godkännande av revidering av reservationsavtal nr 33 samt reservationsavtal nr 75, del av Tröinge 6:75

2021/24

16

Beslut om uppdrag och samråd, detaljplan för Eftra 2:67, 2:74 och 2:95

2021/522

17

Exploateringsavtal avseende Reparatören 7

2022/209

18

Antagande - Detaljplan för Reparatören 7 m fl

2018/642

19

Planavtal - Detaljplan Kärreberg 3:75, 3:81, 3:83, 3:171 och del av 3:137

2020/71

20

Avtal mellan Trafikverket och Falkenbergs kommun avseende trafikplats Tröingeberg

2022/145

21

Motion - Återvinn vår insamlade plast

2021/553

22

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025

2022/176

23

Svar på remiss- Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, Stafsinge 2:2

2022/175

24

Svar på remiss - Anmälan om anläggande av solcellspark på fastigheten Hjuleberg 2:1,

2022/187

25

Yttrande för uppförande och drift av vindkraftpark, Stora Middelgrund

2021/384

26

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

27

Meddelanden och anmälningar

2022/8

Kontakt