Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 14 juni 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Tillsättande av förvaltningschef miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

2022/250

2

Kommunstyrelsens tertial 1 rapport 2022

2022/27

3

Tertialrapport 1 2022 - kommunen

2022/28

4

Utse säkerhetsskyddschef för Falkenbergs kommun

2022/128

5

Slutredovisning av investeringsprojektet cirkulationsplats Kristineslättsallén/Skogsvägen

2022/210

6

Revidering av socialnämndens reglemente avseende socialnämndens uppgifter

2022/240

7

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2022. Kvartal 1

2022/231

8

Uppföljning av motioner juni 2022

2022/9

9

Uppföljning av medborgarförslag juni 2022

2022/10

10

Revidering av riktlinje för representation och gåvor

2022/180

11

Uppdrag för heltid som norm

2020/48

12

Svar på granskningsrapport av kommunens personal- och kompetensförsörjning

2022/105

13

Uppdrag gällande fastigheten Hemmansägaren 25, Arvidstorpsvägen 17

2021/223

14

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1

2022/139

15

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Gräsanden 1, nr 200 344

2022/212

16

Förvärv av Stafsinge 8:12

2022/224

17

Godkännande av reservationsavtal nr 79, del av Tröinge 6:75

2022/223

18

Ansökan om planbesked - Stafsinge-Arvidstorp 1:39 mfl

2022/108

19

Ansökan om planbesked - Passaren 5

2022/197

20

Prioritering av cykelstråk vid kommande revidering av den regionala cykelplanen

2022/55

21

Svar på remiss - Ny zonstruktur Serviceresor (färdtjänst) 2022

2022/177

22

Motion - Laddstationer till hyresgäster

2021/396

23

Medborgarförslag - Undersöka om Falkenbergs kommun i framtiden kan bevilja Fabo ansvarsfrihet

2021/457

24

Budget för 2023, budgetramar för 2024, kommunplan för 2025 och kommunal skattesats för 2023

2022/171

25

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

26

Meddelanden och anmälningar

2022/8

 

Kontakt