Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 12 oktober 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information- Elevvärdar i skolan

2021/3

2

Kommunstyrelsens delårsrapport 2021

2021/25

3

Kommunens delårsrapport 2021

2021/26

4

Ändring av valdistriktsindelning i Falkenbergs kommun inför val till riksdag, region och kommun 2022

2021/380

5

Tidigareläggning av investeringsprojekt takbyte i Falkenbergs hamn

2021/417

6

Firmateckning för registrerade stiftelser

2021/359

7

Ansökan om medel för att arrangera Tommie Haglund Festival 2022

2021/353

8

Revidering av uppdrag att ta fram ett parkeringsprogram där införandet av P-skiva ingår

2019/466

9

Redovisning av uppdrag - Införa försöksverksamhet inom Falkenbergs gymnasieskola med försäljning av överbliven lunchmat till elever och personal

2021/404

10

Uppdrag - Tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i fastigheter och på allmänna platser

2019/533

11

Uppdrag om planansökan i Ätran

2021/377

12

Godkännande av reservationsavtal med Aktiebolaget Vinbergs Rör & Mekaniska Förvaltning, del av Tröinge 6:75

2021/386

13

Godkännande av reservationsavtal, Skrea 23:54

2021/387

14

Godkännande av reservationsavtal, del av Slätten 1:1 m.fl

2021/401

15

Godkännande av reservationsavtal med Dina Kubik AB, del av Tröinge 6:75

2021/402

16

Godkännande av reservationsavtal, del av Smedjeholm 1:65

2021/403

17

Godkännande av reservationsavtal, Tröinge 6:109

2021/405

18

Godkännande av reservationsavtal med KFB Fastigheter i Falkenberg AB, del av Tröinge 6:75

2021/411

19

Avsiktsförklaring gällande kommunens mark angränsande till kv. Spetsen

2021/416

20

Avsiktsförklaring avseende fastigheten Rönnhagen 4, Falkenbergs roddklubb

2021/418

21

Ansökan om planbesked - Eftra 3:3

2021/258

22

Ansökan om planbesked- Detaljplan för Eftra 3:21 och Risarp 1:3

2021/255

23

Ansökan om planbesked - detaljplan Ormen 9 m fl

2021/213

24

Antagande av detaljplan för Tröinge 10:3 m fl

2019/253

25

Antagande - upphävande av detaljplan för Heberg 9:11

2019/22

26

Medborgarförslag - Skydda jordbruksmarken i Falkenbergs kommun

2021/191

27

Svar på remiss - Plan för räddningstjänst i Halmstad kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor

2021/379

28

Svar på remiss - Politisk organisation 2023-2026

2021/262

29

Svar på remiss - Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin

2021/303

30

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Kvartal 2 2021

2021/261

31

Tilldelning av medel för kvalitetshöjande insats inom integrationsområdet.

2019/488

32

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

33

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt