Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige att besluta om. Kommunstyrelsen har också möjlighet att fatta egna beslut i flera ärenden.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande är Per Svensson (S), förste vice ordförande är Rebecka Kristensson (S) och andre vice ordförande är Anneli Andelén (C). 

Ledamöter i kommunstyrelsen

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som gör en första beredning av alla ärenden. Dessutom finns även personalutskottet, hållbarhetsutskottet och näringslivs- och marknadsutskottet under kommunstyrelsen. Läs mer om utskotten här.

När de olika facknämnderna vill genomföra förändringar som påverkar kommunens ekonomi eller är av stor betydelse för kommunen skickas de till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige går alltid först genom kommunstyrelsen, som föreslår vad fullmäktige ska besluta.

Kontakt