Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 31 maj 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 31/5 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information - Samordnande insatser mellan BUN-SOC, 30 min. (Katarina Einarsson, samordnare TSI)

2022/2

2

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

3

Anmälan av motioner

2022/5

4

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

5

Anmälan av interpellationer

2022/7

6

Information om granskningsrapporter, 15 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordf.)

2021/578

7

Motion - Återvinn vår insamlade plast

2021/553

8

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2021. Kvartal 4.

2021/261

9

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

2021/535

10

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och kommunala bolag mandatperioden 2023-2026

2022/88

11

Godkännande av reservationsavtal nr 76 del av Tröinge 6:75

2022/192

12

Godkännande av reservationsavtal nr 74, del av Tröinge 6:75

2022/205

13

Godkännande av revidering av reservationsavtal nr 33 samt reservationsavtal nr 75, del av Tröinge 6:75

2021/24

14

Exploateringsavtal avseende Reparatören 7

2022/209

15

Antagande - Detaljplan för Reparatören 7 m.fl.

2018/642

16

Avtal mellan Trafikverket och Falkenbergs kommun avseende trafikplats Tröingeberg

2022/145

17

Val efter Jan Berge (MP) som revisor för Falkenbergs kommun

2022/191

18

Eventuellt tillkommande valärenden


19

Meddelanden och anmälningar

2022/8