Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 31 augusti 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Falkhallen.

Kommunfullmäktiges möte den 31/8 hålls i Falkhallen (Blackboxen). Start klockan 16.00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

2

Anmälan av motioner

2021/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

4

Anmälan av interpellationer

2021/8

5

Motion - Igångsättande av planarbete för Norra hamnen och Södra åstranden

2019/49

6

Medborgarförslag - Meddela lokala hälsoskyddsföreskrifter som begränsar småskalig eldning av fast bränsle

2020/390

7

Medborgarförslag - Kallbadhus/bastu

2021/40

8

Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran

2015/57

9

Förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2022

2021/342

10

Revidering av policy för internationella samarbeten

2020/480

11

Antagande av nytt verksamhetsområde för VA-verksamhet i Stafsinge och Skogstorp

2021/138

12

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2020

2021/298

13

Redovisning av uppdrag att lansera en informationskampanj för möjligheten att utbilda sig och rekrytera till att arbeta som deltidsbrandman

2020/133

14

Avsägelse från Per-Gunnar Andersson (S) från uppdragen som ledamot i Vivab och Favrab samt som godman i Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen

2021/354

15

Val efter Meryem Özen (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2021/299

16

Eventuellt tillkommande valärenden


17

Meddelanden och anmälningar

2021/9