Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 30 augusti 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 30/8 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16:00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information - Kommunens arbete med upphandling och inköp

2022/2

2

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

3

Anmälan av motioner

2022/5

4

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

5

Anmälan av interpellationer

2022/7

6

Information om granskningsrapporter

2022/105

7

Motion - Planlägg mark i Ullared

2019/546

8

Redovisning av uppdrag att införa visselblåsarfunktion samt revidering av kommunstyrelsens reglemente

2019/368

9

Antagande - Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad

2017/189

10

Antagande av VA-plan för Falkenbergs kommun

2018/72

11

Antagande av riktlinje för systematisk synpunktshantering

2020/437

12

Revidering av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

2022/214

13

Revidering av antikorruptionspolicy och riktlinje mot mutor

2022/253

14

Val efter Hans Wieslander (V) som revisor för Falkenbergs kommun

2022/255

15

Avsägelse från Othmar Nekham (C) från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022/310

16

Avsägelse från Caroline Sheela Karlsson (S) från uppdraget som ledarmot i kultur-, fritid-, tekniknämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige.

2022/314

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2022/8