Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 28 juni 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 09.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 28/6 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 09:00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

2

Anmälan av motioner

2022/5

3

Anmälan av interpellationer

2022/7

4

Budget för 2023, budgetramar för 2024, kommunplan för 2025 och kommunal skattesats för 2023

2022/171

5

Motion - Laddstationer till hyresgäster

2021/396

6

Medborgarförslag - Undersöka om Falkenbergs kommun i framtiden kan bevilja Fabo ansvarsfrihet

2021/457

7

Tertialrapport 1 2022 - kommunen

2022/28

8

Slutredovisning av investeringsprojektet cirkulationsplats Kristineslättsallén/Skogsvägen

2022/210

9

Revidering av socialnämndens reglemente avseende socialnämndens uppgifter

2022/240

10

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) 2022. Kvartal 1

2022/231

11

Uppföljning av motioner juni 2022

2022/9

12

Uppföljning av medborgarförslag juni 2022

2022/10

13

Förvärv av Stafsinge 8:12

2022/224

14

Godkännande av reservationsavtal nr 79, del av Tröinge 6:75

2022/223

15

Val efter Jan Berge (MP) som revisor för Falkenbergs kommun

2022/191

16

Avsägelse från Hans Wieslander (V) från uppdraget som revisor för Falkenbergs kommun

2022/255

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2022/8