Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 27 september 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 27/9 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16:00. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

2

Anmälan av motioner

2022/5

3

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

4

Anmälan av interpellationer

2022/7

5

Redovisning av uppdrag i budget - Minskad elförbrukning

2020/252

6

Bidrag till resurscentrum

2022/334

7

Bildande av gemensam överförmyndarnämnd, antagande av reglemente samt godkännande av överenskommelse avseende gemensam överförmyndarnämnd mellan Falkenbergs, Marks och Varbergs kommuner

2022/76

8

Revidering av socialnämndens reglemente

2022/331

9

Fastställande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023

2022/260

10

Antagande av detaljplan för Töringe 7:19 m.fl. (förskola)

2018/238

11

Förvärv av fastigheten Skrea 2:14

2022/347

12

Avsägelse från Anja Franck (S) från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2022/345

13

Avsägelse från Martin Johnsson (M) från uppdraget som ersättare i barn och- utbildningsnämnden

2022/356

14

Val efter Hans Wieslander (V) som revisor för Falkenbergs kommun

2022/255

15

Eventuellt tillkommande valärenden


16

Meddelanden och anmälningar

2022/8