Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 27 april 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 13.00 och hålls i Falkhallen.

Kommunfullmäktiges möte den 27/4 hålls i Falkhallen (Blackboxen). Start klockan 13. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Allmänhetens frågestund

2021/176

2

Kommunens årsredovisning 2020

2021/94

3

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2020 års kommunala förvaltning

2021/163

4

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

5

Anmälan av motioner

2021/6

6

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

7

Anmälan av interpellationer

2021/8

8

Redovisning av uppdrag i budget 2021 - Se över hur de strategiska och operativa IT-frågorna bör hanteras

2020/394

9

Redovisning av uppdrag i budget - Utfasning paviljonger

2020/251

10

Slutredovisning- Utbyggnad allmän platsmark kv. Bacchus

2021/112

11

Fastställande av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamheter för 2021 - komplettering avseende kyld mat och kyld dessert

2021/62

12

Antagande av policy för upphandling samt riktlinje för inköp och upphandling

2019/123

13

Godkännande av reservationsavtal, del av Arvidstorp 1:39 m.fl.

2020/552

14

Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar

2021/146

15

Förvarv av fastigheten Tröinge 2:.21

2021/132

16

Försäljning av Fredstiden

2021/131

17

Falkenbergs Bostads AB:s fastighetsförsäljning av Vinkeln 7

2021/150

18

Falkenbergs Bostads AB:s fastighetsförsäljning av Skogstorp 4:170

2021/151

19

Töringe 14:2 - tillägg till överenskommelse

2020/185

20

Avsägelse från Lena Engström (L) från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, nämndeman vid Varbergs tingsrätt samt ersättare i kommunfullmäktige

2021/171

21

Avsägelse från Håkan Jeppsson (MP) från uppdraget som ledamot i Törlan, Uttran och Ramsjö kanals vattenråd

2021/185

22

Val efter Johan Palmgren (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/547

23

Eventuellt tillkommande valärenden


24

Meddelanden och anmälningar

2021/9