Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 26 april 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 15.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 26/4 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 15. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Allmänhetens frågestund

2022/3

2

Kommunens årsredovisning 2021

2022/83

3

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för 2021 års kommunala förvaltning

2022/138

4

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

5

Anmälan av motioner

2022/5

6

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

7

Anmälan av interpellationer

2022/7

8

Motion - Inför semi-förstainsatsperson inom hemtjänsten och nattpatrullerna i Falkenberg

2021/472

9

Investeringsprojekt Hertings kraftstation

2022/155

10

Revidering av regler för kommunalt partistöd

2022/100

11

Redovisning av uppdrag till hållbarhetskontoret att lämna förslag på hur kommunen kan minimera förekomsten av gifter enl kemikalieinspektionens PRIO-lista

2015/91

12

Uppdragsredovisning och antagande av ny resursfördelningsmodell

2021/160

13

Antagande av riktlinje för e-förslag

2020/436

14

Revidering av vindbruksplan

2022/102

15

Förlängning av reservationsavtal nr 19, Tröinge 15:4

2020/111

16

Förlängning av optionsavtal nr 186, del av Slätten 1:1

2020/483

17

Godkännande av reservationsavtal nr 28, del av Tröinge 6:75 m.fl.

2022/165

18

Antagande - Detaljplan för Tröinge 6:75 m fl (hotell)

2018/647

19

Förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för Serum 9 mfl

2020/259

20

Försäljning av Täckdiket 1 mfl

2020/481

21

Försäljning av Källstorp 1:41 m.fl.

2020/385

22

Eventuellt tillkommande valärenden


23

Meddelanden och anmälningar

2022/8