Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 25 januari 2022

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 25/1 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 16. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Information - Revisionsplan 2022, 20 min. (Jan Johansson, kommunrevisionens ordförande)

2022/2

2

Ledamöternas eventuella frågor

2022/4

3

Anmälan av motioner

2022/5

4

Anmälan av medborgarförslag

2022/6

5

Anmälan av interpellationer

2022/7

6

Motion - Utbildning för personal i kommunala verksamheter

2021/308

7

Motion - Kommunbekostad utbildning i hjärt- och lungräddning för företag i turistbranschen i Falkenbergs kommun

2021/276

8

Motion - Införa arbetsformen Nätverkslag inom socialtjänsten

2021/139

9

Överföring av ansvaret för internt skydd från Räddningstjänsten Väst till kommunstyrelsen

2021/552

10

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Kvartal 3 2021

2021/261

11

Antagande av mål, policy och riktlinjer för fordon, arbetsmaskiner och transporter

2020/523

12

Antagande av detaljplan för Serum 9 m.fl.

2015/311

13

Markanvisningsavtal för del av Tröinge 15:1 - ny mottagningsstation

2021/498

14

Antagande av detaljplan för Tröinge 15:1 (mottagningsstation)

2017/426

15

Val efter Stefan Jaenson (S) som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2021/533

16

Avsägelse från Kjell Birgersson (L) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och kultur-, fritids- och tekniknämnden

2021/572

17

Eventuellt tillkommande valärenden


18

Meddelanden och anmälningar

2022/8