Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 21 december 2021

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 17.00 och hålls i Argus.

Kommunfullmäktiges möte den 21/12 hålls i Argussalen i Argus. Start klockan 17. Du följer lättast mötet via vår webbsändning.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2021/5

2

Anmälan av motioner

2021/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2021/7

4

Anmälan av interpellationer

2021/8

5

Medborgarförslag - Organiserad ställplats i Fegen på kommunens mark

2019/234

6

Antagande av ägardirektiv samt ändringar i bolagsordningar för helägda kommunala bolag

2019/561

7

Fastställande av timpris för bemanningsenheten

2021/508

8

Antagande av ny politisk organisation 2023

2021/262

9

Uppföljning av motioner december 2021

2021/10

10

Uppföljning av medborgarförslag december 2021

2021/11

11

Exploateringsavtal avseende fastigheten Tröinge 2:21 i samband med detaljplan för Tröinge 3:107

2021/480

12

Försäljning av fastigheten Fibulan 1

2018/674

13

Överenskommelse om förlängning av ramavtal 231, Skrea 29:1 m.fl

2017/84

14

Överlåtelse av reservationsavtal – Tröinge 15:4

2020/111

15

Försäljning av Falkenbergs Bostads AB:s fastighet Vinkeln 7

2021/530

16

Eventuellt tillkommande valärenden


17

Avsägelse från Stefan Jaenson (S) från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

2021/533

18

Meddelanden och anmälningar

2021/9