Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Servicenämnden §§ 61-73

  Sammanträdesdatum
  2022-10-27
  Datum protokollet är justerat
  2022-10-31
  Datum för anslags uppsättande
  2022-10-31
  Datum för anslags nedtagande
  2022-11-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Servicenämnden 2022-10-27 §§ 61-73.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 253-270

  Sammanträdesdatum
  2022-10-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-10-24
  Datum för anslags uppsättande
  2022-10-24
  Datum för anslags nedtagande
  2022-11-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2022-10-20.pdf
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 27-33

  Sammanträdesdatum
  2022-10-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-10-20
  Datum för anslags uppsättande
  2022-10-21
  Datum för anslags nedtagande
  2022-11-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  PU 2022-10-20.pdf

Kontakt