Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Familjehem

Ett familjehem är en familj som har tid och kraft över i vardagen och som vill hjälpa ett barn i behov av fler vuxna i sitt liv. Hur länge barnet bor i familjehemmet kan variera från en kortare period till hela uppväxten.

Kom och prata med oss!

  • Onsdagen den 19 oktober står vi på Falkenbergs höstmarknad.

Du får stöd, handledning och utbildning

Vi söker trygga, engagerade och stabila vuxna som är villiga att dela med sig av sitt liv, sin tid och sina erfarenheter till ett eller flera barn. Du behöver inte ha någon särskild utbildning. Det viktiga är att familjehemmet har utrymme, tid och tålamod. Det är också viktigt att barnet får ett eget rum.

Du lämnas aldrig ensam med ansvaret för det placerade barnet. Att vara familjehem innebär ett samarbete med en familjehemssekreterare och de öppenvårdsresurser som finns i kommunen. Du erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning. 

Råd- och stödsamtal kvällstid

Som familjehem har du även möjlighet att ringa oss för att få råd och stöd under kvällstid. Du når oss alla helgfria vardagar mellan klockan 18-21.

Första steget – lämna in en intresseanmälan

Om du vill bli familjehem så fyller du först i en intresseanmälan. Du kan också ringa någon av oss familjehemssekreterare. För att komma i kontakt med oss så ringer du kontaktcenter och ber att bli kopplad till Familjehemsgruppen. Efter att vi mottagit din intresseanmälan påbörjar vi en utredning. Utredningen består av hembesök, enkät, intervju och inhämtande av uppgifter från kriminalregister, försäkringskassan, kronofogden och socialregister.

I filmen berättar familjehemssekreterare Lena Gudmundsson om familjehemsuppdraget.

Varje barn är unikt

De barn som behöver ett familjehem saknar ofta stöd och ett fungerande hem. De har ofta erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa i det egna hemmet. Det kan vara alltifrån spädbarn till barn i tonåren. Behoven är olika. För dig som familjehem kan det handla om att byta blöjor och mata ett litet barn eller att stötta en tonåring på väg ut i vuxenlivet.

Stöd under kort och lång tid

Bristen på vård och omsorg sätter givetvis sina spår i barnen. En del blir överaktiva och aggressiva medan en del blir tysta och inbundna. För att de ska klara sig behöver de en vuxen som kan se dem, förstå och agera.

Barnen kan stanna i familjehemmet både en kortare och en längre tid. Ibland bor de kvar under hela sin uppväxt och ibland är det ett tillfälligt behov som blir tillgodosett under en kortare period.

Eftersom behoven bland de barn och ungdomar som behöver ett nytt hem ser olika ut så behöver vi olika slags familjehem. Ni kan bo på landet såväl som i lägenhet i staden, vara en liten eller stor familj, arbeta eller studera och ha olika kulturell bakgrund.

Ekonomisk ersättning

Ersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Ersättningen består av omkostnadsersättning och arvode.

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning ska täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Här ingår barnbidraget.

Arvode

Arvode ger ersättning för det uppdrag som familjehemmet utför. Arvodet är skattepliktigt.

Ersättningens totala storlek varierar från barn till barn. Barnets ålder och behov är avgörande för ersättningen.

Om det krävs att familjehemsföräldrarna under en period behöver vara hemma på heltid, betalar kommunen ut ersättning för förlorad arbetsinkomst upptill arvodet och omkostnadsersättningen.

Mer information

Läs mer om Familjehem på Socialstyrelsens informationssida Min insatslänk till annan webbplats.

Hör gärna av dig om du har frågor. Ring till Lontaktcenter och be att få tala med en familjehemssekreterare. Du kan också skicka e-post till oss.

Olle och Åsa Johansson är familjehem. I filmen berättar de om uppdraget och vad det betyder för dem.

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg