Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Hjälp vid demens­sjukdom

Har din närstående börjat få svårt att minnas, att planera eller utföra sysslor, lära sig nya saker eller hitta ord och uttrycka sig? Det kan vara symptom på demenssjukdom. Det finns även andra sjukdomstillstånd som liknar demens. En utredning är därför viktig för att kunna fastställa rätt diagnos.

Demens, kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning som det egentligen heter, är ett samlingsnamn på sjukdomar som drabbar hjärnan.

När en person insjuknar i en demenssjukdom eller kognitiv sjukdom innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för anhöriga.

Vårdcentralen utreder om det rör sig om demens

Kontakta din vårdcentral om du misstänker att din närstående drabbats av demens. Tillstånd som depression, förvirring eller bristtillstånd kan ge liknande symptom. För att din närstående ska få rätt hjälp och behandling är det därför viktigt att vårdcentralen gör en utredning. Varje vårdcentral har en demenssamordnare.

Du kan även ringa kommunens demenssamordnare eller anhörigkonsulenter för att få råd och stöd. Du kan även kontakta dem när du får svårt att hantera demenssjukdomen och dess symptom i hemmet.

Det här erbjuder kommunens demenssamordnare och anhörigkonsulenter:

  • råd, information och vägledning
  • personliga stödsamtal via telefon eller hembesök
  • anhöriggrupper/Anhörigutbildning.

Du som är anhörig och vill ha mer information och kunskap kan gå en anhörigutbildning i demens. Denna utbildning anordnas flera gånger per år. Utbildningen gör det lättare att förstå sjukdomsförloppet och de symtom som ofta dyker upp i takt med att sjukdomen framskrider. Vid intresse, kontakta kommunens demenssamordnare eller anhörigkonsulenter.

En biståndshandläggare utreder behovet av stöd

Alla stödinsatser till personer med demenssjukdom är biståndsbedömda. Som ett första steg gör därför en biståndshandläggare ett hembesök för att utreda behovet av stöd. Demenssamordnaren och anhörigkonsultenterna kan förmedla och underlätta denna kontakt och även medverka som stöd vid hembesök.

De insatser som kommunen kan erbjuda är:

  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • avlösning, 12 timmar per månad är kostnadsfria
  • hemtjänst och varierande stödinsatser efter behov
  • korttidsplats/växelvård
  • permanent plats på särskilt boende.

Kontakt

Anhörigkonsulenter