Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att motverka otrygghet. Med hjälp av trygghetslarmet kan du påkalla hjälp vid akuta situationer. Syftet är att upprätta en samtalskontakt mellan dig och larmpersonalen och att du därefter får hjälp vid behov.

Det är Räddningstjänsten väst som tar emot alla larm i Falkenbergs kommun. Beroende på var du bor så är det antingen kommunens trygghetsteam eller din hemtjänst som kommer hem till dig när du larmar. Larmar du på natten är det alltid trygghetsteamet som kommer.

Ansök via blankett eller e-tjäst

Om du vill få ett trygghetslarm ansöker du om det hos biståndsenheten skriftligt via blankett eller digitalt via e-tjänst. Du kan även ansöka muntligt till din biståndshandläggare.

Det är ditt behov av hjälp som avgör om du får ett trygghetslarm och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det står om du får ett bifall eller avslag på din ansökan. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Hur du överklagar står i ditt beslutsbrev.

För att få mer information, ring kommunens kontaktcenter och be att få prata med en servicehandläggare.

Kontakt