Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Rimmarevägen 48

Rimmarevägen 48 är en servicebostad beläget i Tröingeberg med sju lägenheter och en gemensamhetsdel med kök och allrum. Servicebostaden Rimmarevägen 48 drivs av Falkenbergs kommun.

Stöd och utveckling

Rimmarevägen 48 riktar sig till personer, unga och vuxna, som har en funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området. De boende kan ha ett omfattande utvecklingsbehov eller neuropsykiatriska svårigheter till följd av schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Vi erbjuder stöd till människor, som på grund av funktionsnedsättning, har mött svårigheter i samhället. Vår målsättning är att erbjuda stöd och utveckling till ett liv med högsta livskvalitet genom ökat inflytande, fler valmöjligheter, större självständighet och glädje.

Våra målsättningar

En viktig målsättning är att erbjuda möjligheter till positiva aktivitets- och fritidserfarenheter som kan leda till att framtida mål för sysselsättning, fritid och boende. Att skapa förutsättningar för att finna glädje och självförtroende i samvaron med andra människor är en annan viktig målsättning.

För att skapa en god inlärningsmiljö utgår vi ifrån den enskilda personens styrka, önskemål och behov när vi sätter upp mål. Där är brukarens delaktighet av central betydelse.

Genom tydliggörande pedagogik skapas förutsägbarhet, struktur och trygghet samt en ökad kunskap om omvärlden och samspel människor emellan. Social färdighetsträning, affektkontroll och individuella beteendeinriktade utvecklingsprogram är delar i metodiken. Vi vet att en person växer mer när många upplevelser och känslan av att lyckas läggs till varandra.

Brukaren i fokus

Hos oss får brukarna bestämma själva. Vi har märkt att då trivs de som bäst. Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

Kontakt

Besöksadress: Rimmarevägen 48, 311 38 Falkenberg