Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Nedsatt psykisk hälsa

Har du som vuxen nedsatt psykisk hälsa kan du få olika former av stöd av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så meningsfullt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Boendestöd - för dig som bor hemma

Du som har nedsatt psykisk hälsa och har svårigheter att på egen hand få din vardag att fungera kan ansöka om boendestöd.  Då kan du få en boendestödjare som hjälper och stöttar dig i ditt eget hem. En boendestödjare lyssnar och finns till hands, hjälper dig att leva ett bra liv och ger dig stöd i det som är jobbigt. Insatsen är kostnadsfri och du ansöker via ansökningsblanketten som du hittar längre ner på sidan under Ansök om stöd.

Boende psykisk ohälsa

Det finns bostäder med särskild service för dig som har nedsatt psykisk hälsa. I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan underlätta för dig som har nedsatt psykisk hälsa att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen hjälper dig med sociala kontakter och att delta i fritidsaktiviteter. Syftet är att hjälpa dig att bryta din sociala isolering. Vanligtvis träffar du din kontaktperson några gånger i månaden. Du och din kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans.

Aktiv vardag

Om du helt eller delvis står utanför arbetsmarknaden och har nedsatt psykisk hälsa så är Gröna gatan till för dig.

Verksamheten bygger på gemenskap och aktiviteter efter förmåga. Kom som du är. Det kostar inget.

Sysselsättning

Om du är mellan 21 och 64 år och har stora svårigheter med att aktivera dig eller träffa andra människor så kan du få bistånd till sysselsättning. En grundläggande förutsättning är att du inte står till arbetsmarknadens förfogande. 

Vad händer efter min ansökan?

När du ansöker om stöd kommer en socialsekreterare att göra en utredning om vilka stödinsatser som du är i behov av. Under utredningen kommer vi att träffa dig och ställa frågor om din livssituation och ditt hälsotillstånd samt tillsammans med dig komma fram till vilken typ av hjälp du kan behöva. Därefter fattar socialsekreteraren ett beslut. Du får en kopia på utredningen tillsammans med beslutet. Om du får avslag har du alltid rätt att överklaga. Du får information om hur du gör tillsammans med beslutet.

Kontakt

För mer information om insatser eller för ansökan kontakta en av våra handläggare inom socialpsykiatrin.
Ring kontaktcenter på telefon: 0346-88 60 00

Kontakt