Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

HSL-handboken

HSL-handboken vänder sig till dig som är omsorgspersonal, legitimerad personal eller chef för dessa yrkesgrupper i eller på uppdrag av Falkenbergs kommun. Den innehåller styrande och vägledande dokument samt länkar till användbara sidor.

Covid-19

Vi har nu samlat all information gällande coronaviruset och covid-19 på en sida. Där hittar du även länken för att rapportera in covidsmitta och smittspårningar i din verksamhet. Klicka här för att gå vidare till covid-sidan.


Ambulans

Uppdaterad 10 maj 2022

Ansvar

Uppdaterad 10 maj 2022

Avvikelsehantering, lex Sarah, lex Maria, synpunktshantering

Uppdaterad 17 mars 2022

Delegering av hälso- och sjukvård

Uppdaterad 4 oktober 2022

Dokumentation

Uppdaterad 27 oktober 2022

Dödsfall och hantering av avlidna

Uppdaterad 18 oktober 2021

Egenvård

Uppdaterad 28 september 2022

Hemdok

Uppdaterad 27 oktober 2022

Läkemedelshantering

Uppdaterad 20 september 2022

Hjälpmedel, Medicintekniska produkter

Uppdaterad 28 oktober 2022

Kost och nutrition

Uppdaterad 23 augusti 2022

Munvård och tandhälsa

Uppdaterad 19 oktober

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Uppdaterad 19 oktober 2021

Suicid, självmordsförsök, självskadebeteende

Uppdaterad 19 oktober 2021

Samverkan och samtycke

Uppdaterad 1 september 2022

Säkerhetsrutiner

Uppdaterad 14 april 2022

Vårdhygien och smitta

Uppdaterad 31 oktober 2022

Vård och behandling

Uppdaterad 26 oktober 2022

Bilagor och mallar

Uppdaterad 9 juni 2022

Kontakt