Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

God man, förvaltare, förmyndare

Om du har du svårt att se efter dina ekonomiska, juridiska och personliga intressen kan en domstol utse en speciell person som får hjälpa dig. Den personen blir din ställföreträdare och kallas god man eller förvaltare, beroende på hur ditt hjälpbehov ser ut. Ställföreträdaren hjälper dig att tillvarata dina intressen och föra din talan.

Du kan få hjälp av en ställföreträdare om du på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller funktionsnedsättning inte klarar dig självständigt. Barn som kommer till Sverige utan föräldrar och som söker uppehållstillstånd kan få en ställföreträdare innan dess att en domstol har bestämt vem som ska ha vårdnaden om barnet.

Du ansöker om god man eller förvaltare hos Varbergs tingsrätt. Dina närmsta anhöriga, såsom make, sambo, föräldrar, syskon och barn, kan också ansöka för din skull. Om du inte själv kan ansöka eller har anhöriga som kan hjälpa dig, kan du få hjälp av socialtjänsten eller sjukvården.

Du kan läsa mer om god man och förvaltare på överförmyndarförvaltningens sidor.länk till annan webbplats

För att bli god man klickar du här.

Överförmyndarförvaltningen i Falkenberg och Varberg

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk i alla kommuner och har i uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Varberg och Falkenberg samarbetar och har en gemensam överförmyndarförvaltning med huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg.

Öppettider

Varberg
Besöksadress: Engelbrektsgatan 15
Postadress: Överförmyndarförvaltningen, 432 80 Varberg
Besökstid: Måndag-fredag 10-12
Telefontid: Måndag-onsdag 10-12, torsdag 13-15

Falkenberg
Besöksadress: Holgersgatan 22
Besökstid: Tisdagar 10-16, bokade besök från kl 10
Lunchstängt kl 12-13

Kontakt