Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Visselblåsarkanal – anmäl ett missförhållande

Om du känner till ett missförhållande inom Falkenbergs kommun, Falkenbergs Bostads AB (FABO) eller Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab) och upplever att det inte är möjligt att hantera det öppet inom verksamheterna kan du använda dig av Falkenbergs visselblåsarkanal.

För uppgifter som handlar om Falkenberg Energi AB eller Destination Falkenberg AB hänvisar vi dig till regeringens särskilt utsedda externa kanaler som bland annat har ansvar att utreda missförhållanden hos verksamhetsutövare som har färre än 50 anställda.

Vem kan använda kommunens visselblåsarkanal?

Du kan använda kanalen om du är anställd, har gjort en förfrågan till kommunen eller sökt arbete här, är volontär, konsult, leverantör eller potentiell leverantör. Då omfattas du av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Det du rapporterar ska ha skett i Falkenbergs kommuns verksamhet eller något av de kommunala bolagen FABO och Vivab.

Kanalen gäller inte för kommuninvånare i allmänhet.

När ska jag inte använda kanalen?

Kanalen är inte till för allmänna klagomål och synpunkter utan det lämnar du istället i vår e-tjänst Lämna synpunkterlänk till annan webbplats.

Rör det sig om dina egna arbets- eller anställningsförhållanden, som till exempel lönesättning eller allmänna konflikter inom arbetsgruppen, ska du hantera de enligt andra rutiner.

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden som har ett allmänintresse av att det kommer fram. Ett missförhållande kan till exempel vara brottsliga handlingar eller förfaranden som strider mot EU-direktiv.

Vem kan jag anmäla?

Du kan anmäla personer som är förtroendevalda, chefer eller anställda inom Falkenbergs kommun, Vivab eller FABO.

Vad händer sen?

När du anmäler ett missförhållande tar en oberoende extern part emot uppgifterna. Sen bedömer de om det du anmält omfattas av visselblåsarlagen och lämnar rekommendationer till fortsatta åtgärder. Om det inte är möjligt för kommunen att utreda ärendet så kommer en extern part att göra det.

Om din anmälan inte når upp till kraven för att utredas som ett visselblåsarärende så är det fortfarande viktigt för oss att ta del av dem för att kunna bli bättre. De uppgifter som inte skyddas av sekretess lämnar vi då över till rätt forum för att hanteras enligt gällande rutiner.

Kommer uppgifterna att lämnas ut?

Alla anmälningar som kommer in är allmänna handlingar. Det innebär att om någon begär ut en anmälning så kommer vi att pröva om uppgifterna är offentliga eller omfattas av sekretess. För anmälningar som rapporterats genom visselblåsarkanalen gäller särskilda bestämmelser om sekretess. Det innebär bland annat att identiteten på den som har gjort en anmälan i visselblåsarkanalen omfattas av stark sekretess och vi får till exempel inte lämna ut uppgift om identitet om media begär det.

Arbetsgivaren får inte bestraffa dig

Om du lämnar uppgifter som omfattas av visselblåsalagen får kommunen eller bolagen inte bestraffa dig för detta, som till exempel avskeda eller omplacera dig.

Vi får heller inte försöka hindra dig från att anmäla missförhållanden. Skyddet gäller om du tror att informationen du lämnar är sann. Lämnar du medvetet falsk information gäller inte skyddet.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten gäller parallellt med visselblåsarlagen och innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.

För anställda inom kommunen och de kommunala bolagen innebär meddelarfriheten ett skydd för anonymiteten och din arbetsgivare får inte efterforska vem som lämnat uppgifter eller utsätta dig för repressalier. Det finns visa uppgifter som inte omfattas av meddelarfriheten, det regleras i offentlighets- sekretesslagen.

Kommunen anmäler Lanteros visselblåsartjänst som kanal.

Lämna information via ett fysiskt möte

Vill du lämna information via ett fysiskt möte istället får du ta kontakt med kommunens kontaktcenter så hänvisar de dig en utsedd utredare inom kommunen.

Kontakt