Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Arkitekturpris

Vi vill uppmärksamma dig som bygger vackra och hållbara byggnader. Ditt arbete stärker platsen Falkenberg med fler vackra och hållbara byggnader och miljöer.

Anmälningstiden är förlängt till 9 november. Du kan nominera din eller dina kandidater genom att fylla i det här formuläretlänk till annan webbplats.

Därför vi delar vi ut Falkenberg kommuns arkitekturpris. Vi vill att det ska uppmuntra fler till att jobba med arkitektoniska värden och god byggnadsvård.

Pris med två kategorier

Vi delar ut Falkenbergs kommuns arkitekturpris i två kategorier.

  • Arkitekturpris för årets nyproduktion
  • Arkitekturpris för god byggnadsvård

Ära och hedersomnämnande

Arkitekturpriset är ett hedersomnämnande som vi kan dela ut årligen. Priset består av diplom och en unik plakett att sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Vi ger priset till de personer som varit särskilt viktiga för projektets goda resultat. Det ska minst vara ansvarig arkitekt eller landskapsarkitekt och byggherre eller fastighetsägare. Vid behov kan även byggentreprenör eller andra personer som har haft stort inflytande på det goda resultatet prisas.

Det här gäller för Arkitekturpris för årets nyproduktion

Projektet ska finnas i Falkenbergs kommun och blivit klart under de senaste tre åren.

I kategorin kan en byggnad, ett område eller annan anläggning prisas. Till exempel offentliga byggnader, privata hus, bebyggelsemiljöer eller andra anläggningar som utgör offentlig utomhusmiljö; torg, park eller annan mötesplats.

Projektet ska bidra positivt till människors vardagsmiljö. Det som ska beaktas är:

  • Höga arkitektoniska kvaliteter
  • Känsligt utförda detaljer
  • Materialval och energilösningar som är hållbara för miljö och klimat
  • En helhet som håller en hög arkitektonisk nivå

Det här gäller för Arkitekturpris för god byggnadsvård

De objekt som nomineras i kategorin God byggnadsvård ska finnas i Falkenbergs kommun. Objekten kan vara pågående eller klara.

Vi prisar en byggnad som genomgått eller genomgår en varsam och kvalitetsmedveten restaurering och underhåll. Utgångspunkter för bedömningen är dessa:

  • Att man använder tidstypiska material
  • Att man jobbar med hantverksmässiga metoder
  • Att man har en stor respekt för byggnadens ursprungliga utformning

Vidare kan insatser premieras som syftar till att belysa och höja kunskapen inom byggnadsvård som uppmärksammar Falkenbergs unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Så här gör du för att nominera till arkitekturprisen

Vill du nominera någon gör du det i ett webbformulär du hittar här under nomineringsperioden.

Så här väljer vi ut vinnarna

När nomineringstiden är över väljer vi ut några ”finalister” till en så kallad urvalsgrupp. Därefter utser bygglovsnämnden pristagare.

Det går att nominera ett bidrag flera gånger förutsatt att det inte rör sig om en tidigare finalist som varit med i urvalsgruppen.

Frågor

Om du har frågor kontaktar du:
Malin Jarl, stadsakitekt
Mejl: malin.jarl@falkenberg.se

Vinnare Arkitekturpris – nyproduktion

2021:Arvid Carlsons väg 4, Boberg 3:236

Motivering: Gammalt möter nytt - byggnaden hämtar sitt tydliga formspråk från den traditionella halländska längan. Långsmal och utan direkta ornament eller detaljer. Enkelhet i form och funktion. De exteriöra materialvalen, träfasader och vasstak, är ekologiskt hållbara och åldras vackert. Den dämpade färgskalan tar stöd i omgivande landskap. Ett gott exempel på ett enbostadshus som visar respekt för platsen och som samtidigt getts ett eget arkitektoniskt uttryck.

Vinnare Arkitekturpris – god byggnadsvård

2021: Hotell Hamngatan 27, Slottshagen 8

Motivering: På ett vördnadsfullt sätt har stor hänsyn tagits till de befintliga och unika värden och kvaliteter det gamla hamnmagasinet från 1900-talets början har. Vid ombyggnaden och renoveringen har respekt tagits till byggnadens ursprungliga uttryck, samtidigt som utrymmen och möjligheter skapats för ny verksamhet. Befintliga takkupor har förstorats och taket har höjts, en förändring som är anpassad tack vare att takmaterialets kulör samspelar fint med fasaden. Nya sidohängda träfönster har tillverkats och målats i tidstypisk grön kulör, vilket passar mycket väl till den röda tegelfasaden.

Interiört har bland annat cirkulär ekonomi tillämpats genom att återbruka gamla möbler som inredning. Med den nya hotellverksamheten i fin samklang med den historiska byggnaden skapas förutsättningar för att levandegöra stråket vid Ätran.

Kontakt