Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Så jobbar vi med flyktingmottagande

Vi följer händelseutvecklingen i Ukraina och vi är förberedda på att hjälpa de flyktingar som kommer hit. Vi samverkar även med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Viktigt för flyktingar att registrera sig hos Migrationsverket

Flyktingar från krigets Ukraina som anländer till Sverige behöver först registrera sig hos Migrationsverket. Migrationsverket erbjuder ekonomiska stöd. Den som behöver hjälp med boende blir anvisad till en kommun. Kommunen ansvar sedan för att ordna ett boende och annan kommunal service, som till exempel skolgång.

Migrationsverket huvudansvarig

Migrationsverket kommer även framöver att ha huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Från 1 juli kommer migrationsverket fördela dem till kommunerna, men kommunen får nu ansvar att ordna boende. På så sätt ska mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige få en jämnare fördelning över landet. Talet för Falkenberg är 109 personer. Det är migrationsverket som anvisar vem som ska bo i kommunen. Migrationsverket kommer att sträva efter att så många som möjligt ska kunna flytta så kort avstånd som möjligt, men flyttar kommer att bli nödvändiga.

Kommunens ansvar

Kommunen får ansvar för att ordna boende åt dem som anvisas till oss. Det kommer dels vara boenden vi ordnar själva, dels upphandlade platser. Vi kommer att ta hänsyn till var det finns plats i skolan, när vi ordnar boenden. Vi är väl förberedda med boenden.

Flyktingar som bor hos privatpersoner

Om en asylsökande flykting bor hos en privatperson men behöver ett annat boende så behöver personen vända sig till Migrationsverket. Migrationsverket kommer då anvisa personen till en kommun, som får ansvar att ordna boende.

Läs mer hos migrationsverket om vad som gäller från 1 juli.länk till annan webbplats

Många barn och unga

Vi räknar med att många av de som kommer till Falkenberg är barn och unga. Det här gör att vi bland annat ser över hur vi kan möta barn och unga som är i behov av förskola och skola.

Våra samordnare för mottagande av nyanlända barn och elever har kontakt med föräldrar och deras barn som ska börja i förskola eller skolan.

Förskola

Vi erbjuder i första hand yngre barn och deras föräldrar öppen förskola. På Gullvivans öppna förskolalänk till annan webbplats kommer vi från och med den 19 april ha extra öppettider och extra personal. Vi kommer även arrangera öppen förskola i anslutning till ett boende för flyktingar.

För de föräldrar som får jobb eller studier gäller ordninarie kösystem och att vi ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader från ansökan. I den mån vi har lediga platser kommer agera skyndsamt för att ordna med förskoleplats åt deras barn inom våra ordinarie förskolor.

Läs mer om våra öppna förskolor

Grundskola

Vi erbjuder grundskola för alla ukrainska barn i skolålder. Upplägget för deras skolgång skiljer sig åt beroende på var i Falkenbergs kommun de bor. De barn som bor i Falkenbergs stad med omnejd erbjuds främst att gå i olika förberedelseklasser i Falkenbergs gymnasieskolas lokaler. Där läser de bland annat svenska som andraspråk för att vara redo för ordinarie skolverksamhet under hösten. Vi har anställt pedagoger med ukrainsk bakgrund som talar både ukrainska och svenska och som ska hjälpa till i förberedelseklasserna tillsammans med lärare i svenska som andraspråk.

För barn som bor i Ullaredsområdet erbjuds skola inom ordinarie skolverksamhet på Apelskolan. De följer vårt ordinarie upplägg för hur vi tar emot nyanlända elever i skolan och har till exempel hjälp av introduktionsguider som talar deras modersmål samt läser svenska som andraspråk.

Efter sommaren är det placering i ordinarie skolverksamhet som är huvudprincipen och vid behov kan det bli aktuellt under vårterminen även för andra elever utöver de som går på Apelskolan.

Gymnasieskola

Elever från 16 år erbjuds att börja på ett introduktionsprogram på gymnasieskolan. Gymnasieskolans introduktionsprogram heter IM språkintroduktion och är en utbildning för elever som behöver lägga fokus på svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen för att bli behörig och gå vidare till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Läs mer

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med att ta emot nyanlända barn och elever och hur du kan komma i kontakt med oss.

Jobb och näringsliv

Kommunen arbetar tillsammans med bland annat Arbetsförmedligen för att de ukrainska flyktingar som vill och kan ska kunna komma ut i arbetslivet.

Tack till dig som engagerar dig

Det är många som engagerar sig i flyktingarna situation och som har hört av sig till oss. Vi är tacksamma för detta engagemang och vi har kontinuerligt träffar med flera frivilligorganisationer. Målet är att vi tillsammans ska hitta ett arbetssätt där vi kan dra nytta av det engagemang som finns här.

Kontakt