Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Din egen beredskap

Det här är ingressen. Skriv en kort sammanfattning av sidans innehåll och börja med det viktigaste. Ingressen ska inte radbrytas, styckeindelas eller ha några länkar.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att veta var informationen som man läser på nätet kommer ifrån. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se - Hur du kan tänka källkritisktlänk till annan webbplats

Krisinformation.se - Om sociala medier i kriserlänk till annan webbplats

Hantera oro och stress

Flera aktörer erbjuder stöd till dig som känner dig stressad och orolig över världsläget.

Krisinformation.se - Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld länk till annan webbplats

Så kan du prata med ditt barn

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld kan göra barn oroliga. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och Bris tagit fram frågor och svar om situationen riktade till barn. På Bris.se finns även konkreta tips.

Krisinformation.se - Frågor och svar för barnlänk till annan webbplats
Angående kriget i Ukraina | Bris - Barnens Rätt i Samhälletlänk till annan webbplats

Bris – Barnens rätt i samhället erbjuder även stöd via telefon till vuxna med oro för sina barn. Läs mer på: Bris vuxentelefon | Bris - Barnens Rätt i Samhälletlänk till annan webbplats

Skyddsrum

Har du frågor kring skyddsrum och hur man hittar ett sådant vid en eventuell kris, kan du läsa mer på MSB:s webbplats. MSB är myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

MSB - Skyddsrum länk till annan webbplats

Din egen beredskap vid kris

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat, och värme.Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Hos myndigheten för samhällsskydd och bredskap finns tips på vad du ska tänka på.

MSB - Tips för hemberedskaplänk till annan webbplats
MSB - Filmer om hemberedskaplänk till annan webbplats

VMA och tyfonlarm (Hesa Fredrik)

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar information i radio, tv, samt i vissa fall via via telefon och sms eller utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". ”Hesa Fredrik” testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer information om VMA Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Länk till annan webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt