Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Energiläget i Falkenbergs kommun

Ett bildmontage på vindkraftverk i solnedgång och ett soltak.

Just nu råder en besvärlig energisituation i Sverige och Europa. Vi i Falkenbergs kommun kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På den här sidan kan du läsa mer om vad kommunen gör och få tips på vad du själv kan göra.

Kommunen arbetar med åtgärder för att minska vår energiförbrukning och därmed kapa effekttopparna. Vi samverkar inom organisationen och med andra myndigheter. Du som privatperson bör också se över hur du kan bidra.

Det finns flera anledningar att spara el, till exempel:

  • Vi dämpar elkostnaderna
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter

Ett långsiktigt arbete

Kommunen har under senaste åren gjort stora investeringar som bidrar till energibesparing. Det handlar om nya ventilationsanläggningar, installation av solceller, utbyte till LED-belysning och att byta värmesystem. Vi ser också att nya byggnader är mer energieffektiva än gamla. Det är ett arbete som pågår.

Åtgärder för att spara energi just nu

Utöver det långsiktiga arbetet ser vi över vilka åtgärder vi kan göra för att ytterligare minska energianvändningen. I ett första skede handlar det om åtgärder med liten påverkan.

Exempel på åtgärder som vi vidtagit

  • Vi ser över och justerar vår drift av ventilation för att minska energianvändningen i till exempel våra idrottshallar, förskolor och skolor.
  • Vi tittar på varje enskild fastighet, främst på våra äldre fastigheter då dessa drar mest energi, för ett se hur vi kan sänka vår elförbrukning.
  • Vi kortar ned tiden då gatubelysningen är tänd under dygnet – den släcks 15 minuter tidigare på morgonen och tänds 15 minuter senare på kvällen.
  • Vi kortar ner tiden då motionsspåren är tända. Vi har sett att de används sällan sena kvällar och vi kommer därför släcka klockan 21 istället för klockan 22.
  • Vi ser över var vi kan installera närvarosensorer och timers för att utrustning ska vara avstängd när den inte används. Detta ser vi över i alla våra lokaler, offentliga rum, inom- och utomhus.
  • Belysningen på idrottsplatser ska endast vara igång när aktivitet pågår.

förbereder vi oss för ett försämrat läge

Vi förbereder oss också för åtgärder som kan bli aktuella om läget blir värre. Vi ser över åtgärder som har effekt men som har större påverkan på våra verksamheter eller innebär en kostnad. Vi undersöker vilka åtgärder som skulle göra störst skillnad. Eftersom byggnader är olika, är det viktigt att göra åtgärder som gör skillnad i just den byggnaden.

Så här förbereder vi oss för frånkoppling

Vi tar också höjd för det scenario som Energimyndigheten lyfter, att det kan bli tal om så kallad frånkoppling. Det innebär att alla inte har ström dygnets alla timmar. Vårt fokus är att säkerställa att den samhällsviktiga verksamheten fungerar. Det är något vi har haft beredskap för sedan länge, då elavbrott i samband med till exempel en storm är något vi räknar med.

Tips för att spara el

Minska din elförbrukning – energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Spara energi i din vardag – Falkenbergs Energilänk till annan webbplats

Få personlig rådgivning av vår energi- och klimatrådgivare

Om du inte kan betala din elräkning

Om du inte kan betala din räkning kan det leda till att elen stängs av hemma hos dig. Börja med att kontakta den du köper el av.

Få hjälp med din ekonomi

Konsument- och budgetrådgivning

Se över din hemberedskap

Att förbereda sig för strömlösa perioder ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information.

Läs mer om din hemberedskap på krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt