Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kriser och samhällsstörningar

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser. Du får också information om hur kommunen arbetar under en pågående särskild händelse samt vilket ansvar du som privatperson har.

Viktiga telefonnummer

Verksamhet

Telefonnummer

Information

SOS Alarm

112

Vid nödsituation – dygnet runt

Information vid större händelser

113 13

När du vill veta mer om större händelser men inte är i behov av akut hjälp

Polisen

114 14

Vid icke brådskande ärenden

Närsjukvårdens vårdcentraler

0346-560 00


Sjukvårdsupplysningen

1177

Dygnet runt

Röda korsets jourhavande kompis

020-22 24 44


Förebyggande arbete

Kommunen arbetar löpande med att identifiera och analysera risker som kan resultera i samhällsstörningar och kriser. I en så kallad risk- och sårbarhetsanalys görs bland annat bedömningar av hur tänkbara samhällsstörningar, exempelvis en storm, kan komma att påverka olika typer av samhällsviktiga verksamheter.

Utifrån bedömningarna identifierar och prioriterar kommunen lämpliga åtgärder. I Strategi för krisberedskap i Falkenbergs kommunPDF kan du ta del av vilka åtgärder kommunen fokuserar på för att förebygga och öka förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser.

Det finns också lagstiftning som styr hur andra aktörer ska arbeta förebyggande.

Sevesoverksamheter – företag som hanterar stora mängder kemikalier

Det finns en lag för företag som hanterar stora mängder kemikalier. Lagen är till för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och har fått sitt namn av en allvarlig olycka i staden Seveso. De verksamheter som berörs av lagstiftningen kallas Sevesoverksamheter.

På Räddningstjänsten Västs webbplats hittar du mer information om Sevesoverksamhet och vilka företag i Falkenberg som omfattas av lagstiftningenlänk till annan webbplats.

Ditt ansvar

Det är du som har det primära ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Detta innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar, såsom elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Fyra viktiga områden

Fyra basbehov är särskilt viktiga att tänka igenom:

  • vatten
  • värme
  • mat
  • kommunikation

Var uppmärksam på falsk och vilseledande information

Fri debatt, åsiktsskillnader och att försöka övertyga andra är viktiga delar i ett fungerande demokratiskt samhälle. Korrekt och bekräftad information gör det möjligt för människor att fatta väl avvägda beslut.

Falsk och vilseledande information utnyttjar sårbarheter i samhället för att störa det offentliga samtalet och stötta en främmande eller dold agenda. Fundera därför kring vad syftet är bakom information du ser, hör eller läser.

Läs mer hos Myndigheten för psykologiskt försvarlänk till annan webbplats och på deras kampanjsida "Bli inte lurad"länk till annan webbplats där du kan lära dig mer om falsk och vilseledande information.

Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ett skyddsrum är i ordning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i sitt uppdrag ansvar för att föra register över landets skyddsrum. I det uppdraget gör de skyddsrumskontroller och tillsyn.

Om du vill läsa mer om vad som kan vara bra att ha hemma, skyddsrum, få bra råd kring säkerhet i vardagen och mycket annat läs mer på webbplatsen Din säkerhet, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.länk till annan webbplats

När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av exempelvis en storm måste gemensamma resurser prioriteras. Detta kan exempelvis innebära att endast sjukhus och vissa äldreboenden kan förses med elektricitet.

Under en samhällsstörning eller kris kan du få information om läget via kommunens webbplats, kommunen på sociala medier och via Sveriges radio.

Viktigt meddelande till allmänheten

I de fall då det är fara för liv och hälsa eller skada på egendom och miljö kan ett så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten sändas i radio och TV. I samband med att meddelandet sänds bryts övriga sändningar. Meddelandet upprepas därefter inom fem minuter. I vissa fall ljuder VMA även utomhus. Läs gärna mer om VMA på webbplatsen Krisinformation.se.länk till annan webbplats

Kontakt