Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen utför de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar om och leder och samordnar delar av kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar också över den kommunala verksamhet som drivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med avdelningschefer inom förvaltningens olika områden: administrativa frågor, arbetsmarknadsfrågor, ekonomi, övergripande personalfrågor, strategiska samhällsbyggnadsfrågor och utveckling och kommunikation.

Kommunstyrelseförvaltningen leder bland annat arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Förvaltningen är uppdelad i 9 avdelningar:

  • Kansliavdelningen
  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Plan- och bygglovsavdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Hållbarhetsavdelningen
  • Mark- och exploateringsavdelningen
  • Näringslivsavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Utvecklingsavdelningen

Kommundirektör Lars Fröding är chef för kommunstyrelseförvaltningen. 

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats

Politiska beslut fattas av nämnderna

Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på fråga. Du kan läsa mer om nämnderna här.

Kontakt