Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Resultat och uppföljning

Årsredovisningen är en årlig sammanställning av kommunens ekonomi och resultatet för de övergripande målen, det vill säga om de politiska målen för året är uppnådda.

Förutom årsredovisningen gör kommunen under året prognoser och uppföljningar för att veta hur de olika verksamheterna har uppnått uppsatta mål och budget. Det ekonomiska utfallet beräknas månadsvis.

Mer omfattande rapporter upprättas i april (tertial 1) och augusti (delårsrapport) och innehåller en ekonomisk uppföljning och en måluppföljning. Rapporterna redovisar då även en prognos för året.

Det genomförs även en rad olika uppföljningar och jämförelser av kommunens verksamhet och kommunens revisorer granskar att kommunens verksamheter följer sina uppdrag.

Här hittar du kommunens budgetar, årsredovisningar, granskningsrapporter och ekonomiska rapporter.

Kontakt