Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ekonomiska förutsättningar

Tycker du att det är krångligt med kommunal ekonomi? Läs detta och få koll på det viktigaste och vilka utmaningar vi står inför.

Varifrån får kommunen sina pengar?

Förenklat kan man säga att kommunens pengar kommer från skatter och statsbidrag. En viss del av kommunens verksamhet finansieras genom avgifter.

Vad påverkar ekonomin framöver?

I Falkenbergs kommun ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än vad ökningen har varit tidigare. Det gör att behovet av förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det här betyder två saker:

  1. Vi behöver investera mer i servicen vi ger unga och äldre.
  2. Det blir hårdare konkurrens om framtida medarbetare när behoven av personal ökar över hela landet.

Ekonomin påverkas också av händelser i omvärlden.

Vad ska vi göra?

För att det här ska gå ihop behöver vi jobba på ett smartare sätt. Vi behöver fråga oss: Finns det delar av det vi gör som kan digitaliseras och automatiseras? Eller något som vi kan göra annorlunda?

Hur påverkar befolkningsutvecklingen ekonomin?

När vi bli fler i kommunen behöver vi bygga fler skolor, förskolor och äldreboende. Det kostar pengar. När vi bygger till exempel en skola använder vi egna pengar och lånar en del. Ju mer vi bygger desto mer behöver vi låna. Nu har vi en låg ränta, men när ränta går upp får vi ökade räntekostnader.

Kontakt