Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sommarjobba inom vård och omsorg

Som sommarvikarie inom vård och omsorg har du ett viktigt uppdrag där du dagligen gör skillnad i människors vardag.

Vi söker vikarier till våra äldreboenden, hemtjänsten och till våra grupp- och serviceboenden för personer med en funktionsnedsättning.

Kommunens omsorgsarbete handlar om stödja och ge omsorg till personer så att de får en fungerande och bra vardag. Detta sker alltid i samspel med vårdtagarna.

Sommarbonus om du jobbar i juli

Som outbildad vikarie kan du få upp till 6 000 kronor i bonus om du jobbar hos oss i sommar. Är du utbildad undersköterska kan du få upp till 8 000 kronor. För att vara berättigad bonusen måste du vara schemalagd i juli och inte vara sjuk i mer än två dagar per månad. Olika summor är också kopplade till de olika månaderna. Så ju mer du jobbar, desto större blir din bonus helt enkelt. Bonusen betalas ut i september.

Tre skäl till att sommarjobba inom vård och omsorg

Bra lön

Många tror att det är dåligt betalt att jobba inom äldreomsorg eller funktionsstöd/LSS. Ingångslönen varierar beroende på din ålder. Men som outbildad 18-åring som inte har någon tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg får du en heltidslön på 19 640 kronor i månaden. Tillsammans med semesterersättningen blir det 22 000 kronor i månaden.

Utöver det får du ersättning för obekväm arbetstid vid kvälls- och helgarbete. Jobbar du till exempel varannan helg så hamnar lönen på 24 000 kronor (månadslön 19 640 kr, semesterersättning 2 360 kr och tillägg för obekväm arbetstid 2 000 kr).

Meningsfullt arbete

Du gör skillnad i en annan människas liv, varje dag. Du mår också bra av att hjälpa andra. Varje person du möter i ditt jobb bär på en egen historia och ni kommer att bygga en relation till varandra längs vägen. Det är berikande på många sätt och vi tror att du kommer att känna att det är meningsfullt att gå till jobbet.

Roligt på jobbet

Du jobbar tillsammans med erfarna undersköterskor, men också med andra sommarvikarier i din egen ålder. De vikarier vi pratat med säger att det brukar bli go stämning och en fin gemenskap!

En leende kvinnlig undersköterska lutar sig fram över ett bord och håller en äldre person i handen.

Jobba inom äldreomsorgen

Som timvikarie inom äldreomsorgen kan du antingen jobba på ett särskilt boende (äldreboende) eller inom hemtjänsten.

Hemtjänsten

Inom hemtjänsten får du ett flexibelt arbete där du åker ut till vårdtagarna och ger individuell omsorg i deras eget hem. Det innebär att du som medarbetare ofta åker till de äldre på egen hand. Du tillhör en arbetsgrupp som du kan få stöd och vägledning av. Du stöttar och hjälper till med vardagliga uppgifter som till exempel städ, tvätt, personlig omvårdnad och att handla.

Särskilt boende för äldre

På ett särskilt boende jobbar du tillsammans med andra kollegor. Du tar hand om de äldre personer som bor på boendet och hjälper dem i deras vardag. Det kan till exempel handla om påklädning, dusch, hygien, servera frukost och lunch och att ta med dem ut på olika aktiviteter.

Korttidsavdelning

För att jobba på Tallgläntans korttidsavdelning behöver du vara utbildad undersköterka och ha tidigare erfarenhet. Till denna avdelning kommer personer, både yngre och äldre, som har ett tillfälligt behov av omvårdnad och rehabilitering och som inte kan bo hemma. Stort fokus ligger på sjukvård, rehabilitering och medicinhantering.

Jobba inom funktionsstöd

Som stödassistent inom kommunens funktionsstöd kan du jobba på en grupp- eller servicebostad. Du vägleder och hjälper personer med en funktionsnedsättning så att de får en fungerande och meningsfull vardag.

Gruppbostad

I en gruppbostad har de boende en egen lägenhet inne på ett boende. I gruppbostaden finns även gemensamma utrymmen där boende och personal kan samlas. Personalens främsta uppdrag är att stötta de boende till ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära att du som vikarie stöttar de boende med exempelvis deras hygien, matlagning och städ till fritidsaktiviteter. Du ska motivera och ge omvårdnad.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Som vikarie besöker du personerna som bor där och ger dem det stöd som de behöver för att klara sitt vardagsliv. Det finns även en gemensam lägenhet där de boende kan vistas och träffa personal eller andra som bor i närheten och som är knutna till samma servicebostad. Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån de boendes individuella behov och önskemål.

Jobba inom socialpsykiatri

När du jobbar inom socialpsykiatrin hjälper du vuxna som har nedsatt psykisk hälsa och som får olika former av stöd av kommunen. Du ger personer rätt stöd utifrån deras behov samt beviljade insatser, så att de kan leva ett så meningsfullt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Arbete på boende

I Falkenberg finns två boenden inom socialpsykiatri. I några fall klarar de boende mycket själva, i andra fall har de ett omfattande behov av stöd och omvårdnad och det finns behov av personal både dag, kväll och natt.

Boendestöd

Arbetar du inom boendestöd socialpsykiatri hjälper du brukare i det ordinära boendet där hela kommunen är upptagningsområde. Arbetet är förlagt dagtid. Oavsett var du jobbar är du med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare.

Kontakt