Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Kommunens mål

Falkenbergs kommun har sedan 2019 en politisk viljeinriktning med tre definierade målområden.

Ett föredöme inom hållbarhet

Vi ska arbeta för att kommunen på sikt ska bli klimatpositiv. Vi ska bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster, till exempel en tryggad och säker vattenförsörjning nu och i framtiden.

Vår kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna: socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar särskilt aktivt med förbättrad folkhälsa och mer jämlika och bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. För att nå dit krävs en god samhällsplanering där ökad inkludering och hållbarhet prioriteras och ett större fokus på att utbildning och arbete är vägen till ökad jämlikhet och integration för hela familjer. Ska vi lyckas med de höga ambitionerna inom hållbarhet är samverkan med näringsliv, civilsamhälle, grannkommuner, region och övriga aktörer nödvändigt.

Välfärd med god kvalitet

I vår kommun ska vi erbjuda en välfärd av god kvalitet som du kan lita på. I utbildningssystemet ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka och vi ska ge invånarna en god omsorg när de har behov av det. Här erbjuds invånarna en valfrihet inom välfärden som bidrar till utveckling av den totala verksamheten.

För att lyckas skapa god kvalitet i välfärden ska vi arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för både befintlig och framtida personal. Vår personal ska känna stolthet över sitt viktiga arbete, ha en god arbetsmiljö och våra chefer ska bedriva ett gott ledarskap.

En förutsättning för att lyckas med välfärden är att vi har en effektiv organisation med en god ekonomisk hushållning. Vi ska samverka mer med civilsamhället, grannkommuner och region för att bli mer effektiva och höja kvalitén för de invånare vi är till för.

Västsveriges starkaste näringsliv

I vår kommun ska det finnas mycket goda förutsättningar för olika typer av företag att växa. Det ska finnas tillgång till kompetens och en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad. Det ska vara möjligt att starta eller etablera företag i hela kommunen. Våra landsbygder ska växa och bli mer attraktiva och vi ska ha en levande och attraktiv stadskärna.

Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. Vi ska ha en god samverkan med både grannkommuner och region för att ge vårt näringsliv bättre förutsättningar.

Vi ska vårda och utveckla det goda samarbetsklimat som finns i näringslivet och mellan kommun och näringsliv. I Falkenberg arbetar vi tillsammans för att stötta alla som vill utveckla sitt företag eller sin affärsidé.

Kontakt