Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Boende­parkering och nyttoparkering

Om du som privatperson vill kunna parkera din bil på utvalda platser i centrala delar av Falkenberg kan du få tillstånd för boendeparkering. Företag, organisationer eller myndigheter som behöver tillfällig parkering i samband med servicejobb i centrum kan du få tillstånd för nyttoparkering.

Boendeparkeringstillstånd

Du som bor i Falkenbergs centrum kan köpa ett kort för parkering i Falkenbergs centrala delar. Alla med boendeparkeringstillstånd kan med detta kort parkera i zon C. Det är tillåtet att låta bilen vara parkerad på samma plats i upp till sju dygn i följd.

Kortet kostar 2 400 kronor per år.

Med boendeparkeringstillstånd kan du parkera på följande platser:

  • Ågatan mot Ätran (Färgaresträtet -vändplan)
  • Hamngatan mot Ätran (Tullbron-Söderbron)
  • Hantverksgatan i anslutning till fontänen.
  • Torggatans norra sida (Möllegatan-Holgersgatan)
  • Västra sidan av grusparkeringen vid Stålboms

Se parkeringsplatser för boendeparkering i vår webbkarta. I kartans meny väljer du först "Parkering" och sedan "Boendeparkering". Klicka här för att öppna webbkartanlänk till annan webbplats.

Observera att ett boendeparkeringskort inte är någon garanti för en parkeringsplats. På samtliga parkeringsplatser för boendeparkering är det också tillåtet för andra att parkera.

Nyttoparkeringstillstånd

Om du har en serviceutrustad bil som används som en ”rullande verkstad” och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du få tillstånd för nyttoparkering. För att få tillstånd måste du ansöka om ett nyttoparkeringskort.

Nyttoparkeringskortet kostar 3700 kronor per år och får köpas av företag, organisationer och myndigheter. 

Så här fungerar nyttoparkeringstillståndet:

  • Tillståndet är giltigt på kommunala markerade avgiftsbelagda parkeringsplatser under längst 24 timmar i följd.
  • Tillståndet är inte giltigt på tidsbegränsade parkeringsplatser.
  • Om din verksamhet inte har sin placering i centrum men du har behov av att parkera nära målpunkten under en kortare tid vid sjuk-och socialvårdande verksamhet kan du också få nyttoparkeringstillstånd.
  • Tillståndet ska placeras väl synligt i vindrutan med ”Nyttoparkering” utåt.
  • Du kan registrera två fordon på samma tillstånd.

Du får däremot inte nyttoparkeringstillstånd för parkering nära din egen verksamhet eller om du har ett fordon som transporterar gods och som stannar för av- och pålastning.

Kontakt