Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Naturvård

Falkenberg kommuns naturvårdsarbete har sin utgångspunkt i de nationella miljömålen. Vi bidrar även aktivt till naturvårdsinsatser i kommunen genom att driva olika naturvårdsprojekt och genom att avsätta medel till ett natur- och miljövårdsbidrag.

Det svenska miljömålssystemet består av flera olika typer av mål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Klicka här för att läsa mer om Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Klicka här för att läsa mer om de globala målen "Agenda 2030"länk till annan webbplats

Lokala planer, program och strategier

Falkenbergs kommun jobbar med naturvård enligt ett antal framtagna planer, program och strategier. Dessa har vi samlat här nedan.

Planen för den ekologiska hållbarheten

Kommunens arbete med de nationella miljömålen beskrivs i Planen för den ekologiska hållbarheten.

Ladda hem Planen för den ekologiska hållbarheten

Naturvårds­programmet

Som ett underlag för samhällsplaneringen och naturvårdsarbetet har kommunen tagit fram ett naturvårdsprogram. Programmet är en översikt av kända områden med särskilt höga naturvärden i Falkenbergs kommun. Totalt 97 områden har beskrivits och avgränsats på kartor. Programmet innehåller också en beskrivning av kommunens naturförhållanden och de naturtyper som är av särskilt stort intresse att skydda och/eller vårda.

Ladda hem NaturvårdsprogrammetPDF samt bilagor till naturvårdsprogramPDF

Kontakt