Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Offentlig konst

Falkenbergs kommun befinner sig i ett expansivt skede. Detta innebär att kommunen utvecklas och också utmanar oss att se den ur nya vinklar. Något som i sin tur ger invånarna nya perspektiv på hur man kan se på sin stad med dess omgivningar och därigenom dess konst.

Vad är offentlig konst?

Med offentlig konst menas den konst som finns ute i våra gemensamma miljöer. Den offentliga konsten skapar mervärde och verkar som en vital kraft i samhället. Den kan hjälpa till att stärka kommunen och vara en attraktiv plats för invånarna och besökarna. Den konstnärliga gestaltningen fungerar som en naturlig del av det offentliga rummet. Den förmedlar också en bild av kommunen utåt, både till invånarna och till besökarna. Konsten blir därför en naturlig del av hur vi ser på vår omgivning, ur olika perspektiv

Kommunens konstsamling

Varje år köps det in konst till kommunens samling. Verken placeras sedan ut i våra kommunala byggnader.

Konstnärlig gestaltning

Med konstnärlig gestaltning menar vi de verk, oftast skulpturer som finns utomhus. Oftast ges bild- och formkonstnärer i uppdrag att konstnärligt gestalta offentliga miljöer. 

Har du frågor gällande vår offentliga konst, kontakta Falkenbergs konstintendent här.

Kontakt