Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Lotteriregistrering

Kultur-, fritids- och tekniknämnden ansvarar för att registrera lotterier i Falkenbergs kommun.

Vad räknas som lotteri?

Tänk på att det finns olika typer av lotterier. Aktiviteter som till exempel kortspel, vadslagning, marknads- och tivolinöjen (pilkastning, bollkastning med mera) räknas också som lotterier. I princip alla lotterier i Sverige styrs av spellagen. Det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen. På deras webbplats hittar du detaljerad information om allt som har med lotterier att göra.

Vem får anordna lotteri?

Kommunen kan registrera lotterier till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. En registrering gäller i fem år och kostar 400 kr.

Vilka krav finns för en registrering?

Registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § i spellagen

Krav för registrering:

 • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam
 • Lotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
 • Det finns en utsedd kontaktperson för lotteriet
 • Värdet av insatserna i lotteriet får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod (1 550 000 kr, 2019).
 • Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500kr, 2019)
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 % av totala insatsbeloppet
 • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs

Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas:

 • Ansökan på särskild blankett
 • Protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri, förslag till lotteriföreståndare samt tid för lotteriet
 • Föreningar som inte är bidragsberättigade hos Kultur-, fritids- och tekniknämnden ska bifoga stadgar och senaste verksamhetsberättelse

Här ansöker du om lotteriregistrering

När behövs det inte en registrering?

För lotterier enligt Spellagen 3 kap. 5 § punkt 1:

får priset på lotterna inte vara över 11, 60 kr och högsta vinsten får max vara 7750 kr för att ni inte ska behöva ansöka om en registrering.

För lotterier enligt Spellagen 3 kap. 5 § punkt 2:

får priset på lotterna inte vara över 11,60 kr och högsta vinsten får max vara 775 kr för att ni inte ska behöva en registrering.

Är ni osäkra på om ni behöver en registrering så läs mer i spellagen 3 kap 5 § eller kontakta bidrag@falkenberg.se

Spellagen 3 kap. 5 §

 1. Som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (7750 kr, 2019) och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med
  a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i
  b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller
 2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp (11,60 kr, 2019), vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp(775 kr, 2019) och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och i samband med
  a) en offentlig nöjestillställning
  b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
  c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Hur går kontrollen till?

Föreningen utser en lotteriföreståndare och kultur-, fritids- och teknikförvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Innan lotterier börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Kontrollanten ser till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och kan också hjälpa föreningen med tips och råd. Det är kontrollanten som gör vinstdragningen. När allt är färdigt ska lotteriet skriftligt redovisas av föreningen till kontrollanten

Kontakt