Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Enkät - Fritidsanläggningar

Kultur, - fritids – och teknikförvaltningen genomför en enkätundersökning på några av kommunens fritidsanläggningar. Vi vill veta vad du tycker!

Vi vill ha nöjda besökare på våra fritidsanläggningar och era svar kommer hjälpa oss att förbättra och utveckla anläggningarna utifrån resultatet på enkäten.

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen genomför en enkätundersökning på kommunens motionsspår, utegym, discogolfbana och skatepark samt utvalda lekplatser. Enkäten innehåller frågor om hur du som besökare upplever trygghet, tillgänglighet och upplevelse av besökt plats.

Trygghet, tillgänglighet och upplevelse.

Trygghet - Platsen ska upplevas som trygg. Faktorer som kan påverka upplevelsen är belysning, siktröjning och den geografiska placeringen.

Tillgänglighet - Platsen ska upplevas som tillgänglig. Faktorer som kan påverka är parkeringsmöjligheter, underlag och information.

Upplevelse -  Platsen ska ge en positiv upplevelse. Faktorer som kan påverka är utrustningen, städ och skräphantering och skötsel av kringområden.

Enkäten tar cirka två minuter att svara på.

Kontakt